NEW
ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย SACICT Award 2021

15 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย "SACICT Award 2021" ในแนวคิด “ผ้าไทยใส่ได้ทุก GEN” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าสู่วงการแฟชั่นชั้นนำ

รายละเอียด เงินรางวัล 700,000
NEW
ประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ Travel Content Contest

16 พฤษภาคม 2564 - 15 มิถุนายน 2564

ประชาชนทั่วไป

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ "Travel Content Contest" ชิงรางวัล และของที่ระลึก

NEW
ประกวด PIM Young Creative Food Contest 2021

15 พฤษภาคม 2564 - 02 กรกฎาคม 2564

นักเรียน

     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด PIM Young Creative Food Contest 2021 ภายใต้หัวข้อ “Story of Four Regions บอกเล่าตำนานอาหารไทยสไตล์โมเดิร์น”

รายละเอียด เงินรางวัล 170,000
NEW
ประกวดออกแบบโปสเตอร์เทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 Refugee Film Festival : Poster Design Competition

14 พฤษภาคม 2564 - 23 พฤษภาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

     UNHCR ร่วมกับ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด Chao Phraya Express Boat - เรือด่วนเจ้าพระยา และท่ามหาราช Tha Maharaj ขอเชิญชวนคนไทยร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อระลึกถึงผู้ลี้ภัยใน วันผู้ลี้ภัยโลก วันที่ 20 มิถุนายนนี้

NEW
ประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7

10 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7 (รูปแบบออนไลน์) ชิงทุนรางวัล

รายละเอียด เงินรางวัล 800,000
NEW
ประกวดสื่อสันติภาพ รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021

13 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพ ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
NEW
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และลายกระเป๋าผ้า L'ART LOGO & BAG DESIGN CONTEST

13 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และลายกระเป๋าผ้า "L'ART LOGO & BAG DESIGN CONTEST" เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ครบรอบ 60 ปี

รายละเอียด เงินรางวัล 15,000
NEW
การประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (รอบที่ 2) Science is out there หัวข้อ วิถีใหม่ หัวใจวิทย์

12 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

      อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์หรือความประทับใจ ของการดำเนินชีวิตวีถีใหม่ที่เป็นผลพวงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านภาพพร้อมคำบรรยายถึงความงามและความหมายของภาพ ที่วิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
NEW
ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2564 : 12th UOB Painting of the Year

11 พฤษภาคม 2564 - 15 สิงหาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

     เปิดกว้างสำหรับศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น และศิลปินอาชีพ โดยไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดหัวข้อ และไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ชิงเงินรางวัลพร้อมโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด เงินรางวัล 1,680,000
NEW
ประกวดสื่อดิจิทัล CU DENT DIGITAL MEDIA CONTEST

01 พฤษภาคม 2564 - 15 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิ ศ.ทพ.ถวิล ตัณฑิกุล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อดิจิตัลสาหรับผู้ป่วยจัดฟันและประชาชนทั่วไปชิงรางวัล

รายละเอียด เงินรางวัล 60,000
NEW
ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (Thailand Innovation Awards 21)

08 พฤษภาคม 2564 - 08 มิถุนายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับ ปวช. นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปวส. หรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวด Thailand Innovation Awards 21 (TIA21) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
NEW
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

08 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 80,000
NEW
งานประกวดคอนเทนต์ภายใต้แคมเปญ “ยอใหญ่มาก”

08 เมษายน 2564 - 21 พฤษภาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

ส.ขอนแก่น ขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมกันสร้างคอนเทนต์ ภาพและวีดีโอ ที่สามารถถ่ายทอดความใหญ่ของยอบิ๊กไบท์ได้โดนใจ ชิงรางวัล รางวัล PS5 , Penny surfskate พร้อมประกาศนียบัตรรับรองผลงาน

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
NEW
การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 5 (5th National Youth Design Awards)

01 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ขอเชิญเยาวชนไทยอายุไม่เกิน 25ปี ส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมการประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 450,000
NEW
ประกวดรางวัล TOP Volunteer Award 2021 (คุณค่าแห่งการแบ่งปัน คือการให้ที่ไม่สิ้นสุด)

01 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

เปิดรับสมัครผลงานสมาชิกที่เคยร่วมงาน/โครงการเรื่องเคยได้รับรางวัล จาก ศปส ในรอบ 12 ปีที่ผ่านมาและรับสมัครบุคคลทั่วไป เสนอประวัติและผลงานเพื่อคัดเลือก

NEW
เกมเสริมความรู้ Road Safety Challenge: 8 ทักษะความปลอดภัยทางถนน

03 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

นักเรียน

ขอเชิญน้อง ๆ ป.1-6 (หรืออายุ 6-12 ปี) ที่สนใจ ร่วมเล่นเกมเสริมความรู้ “Road Safety Challenge: 8 ทักษะความปลอดภัยทางถนน” พร้อมลุ้นรับรางวัล และใบประกาศนียบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 15,000
ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล "ลอง-D Challenge : ชีวิตดี๊ดี ชีวิตดิจิทัล"

28 เมษายน 2564 - 23 พฤษภาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

     สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล ความยาว 1-3 นาที เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในยุควิถีใหม่ (นิว นอร์มอล)

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
ประกวดรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2564 : Prime Minister's Export Award 2021

28 เมษายน 2564 - 15 พฤษภาคม 2564

ประชาชนทั่วไป, องค์กร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2564

TIME UP
ประกวดออกแบบ เสื้อยืด “Spiral T-Shirt Design: From the Terror of Saw”

28 เมษายน 2564 - 07 พฤษภาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

ไอเดียดี! ร่วมสาดสีดีไซน์ความสยอง! กับ “Spiral T-Shirt Design: From the Terror of Saw” ร่วมออกแบบเสื้อยืดแฟนดีไซน์ “เกลียวสีเลือดสุดพิศวง” ผสานความสยองปนเท่ ไม่คลีเช ไม่ซ้ำใคร! เปิดรับผลงานถึง 7 พฤษภาคมนี้เท่านั้น!

รายละเอียด เงินรางวัล 5,000
ประกวดหนังสั้น ในงาน "เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 : 25th Thai Short Film and Video Festival"

20 เมษายน 2564 - 02 สิงหาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

คณะผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ชิงโอกาสได้ฉายในงานหนังสั้นมาราธอน

ประกวด Low Carbon Contest : Vlog – The Journey Season II

20 เมษายน 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับนิตยสารสารคดี ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

รายละเอียด เงินรางวัล 200,000
FaLang translation system by Faboba