TIME UP
ประกวดสื่อสันติภาพ รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021

13 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพ ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และลายกระเป๋าผ้า L'ART LOGO & BAG DESIGN CONTEST

13 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และลายกระเป๋าผ้า "L'ART LOGO & BAG DESIGN CONTEST" เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ครบรอบ 60 ปี

รายละเอียด เงินรางวัล 15,000
TIME UP
การประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (รอบที่ 2) Science is out there หัวข้อ วิถีใหม่ หัวใจวิทย์

12 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

      อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์หรือความประทับใจ ของการดำเนินชีวิตวีถีใหม่ที่เป็นผลพวงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านภาพพร้อมคำบรรยายถึงความงามและความหมายของภาพ ที่วิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2564 : 12th UOB Painting of the Year

11 พฤษภาคม 2564 - 15 สิงหาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

     เปิดกว้างสำหรับศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น และศิลปินอาชีพ โดยไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดหัวข้อ และไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ชิงเงินรางวัลพร้อมโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด เงินรางวัล 1,680,000
TIME UP
ประกวดสื่อดิจิทัล CU DENT DIGITAL MEDIA CONTEST

01 พฤษภาคม 2564 - 15 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิ ศ.ทพ.ถวิล ตัณฑิกุล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อดิจิตัลสาหรับผู้ป่วยจัดฟันและประชาชนทั่วไปชิงรางวัล

รายละเอียด เงินรางวัล 60,000
TIME UP
ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (Thailand Innovation Awards 21)

08 พฤษภาคม 2564 - 08 มิถุนายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับ ปวช. นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปวส. หรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวด Thailand Innovation Awards 21 (TIA21) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

08 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 80,000
TIME UP
งานประกวดคอนเทนต์ภายใต้แคมเปญ “ยอใหญ่มาก”

08 เมษายน 2564 - 21 พฤษภาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

ส.ขอนแก่น ขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมกันสร้างคอนเทนต์ ภาพและวีดีโอ ที่สามารถถ่ายทอดความใหญ่ของยอบิ๊กไบท์ได้โดนใจ ชิงรางวัล รางวัล PS5 , Penny surfskate พร้อมประกาศนียบัตรรับรองผลงาน

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 5 (5th National Youth Design Awards)

01 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ขอเชิญเยาวชนไทยอายุไม่เกิน 25ปี ส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมการประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 450,000
TIME UP
ประกวดรางวัล TOP Volunteer Award 2021 (คุณค่าแห่งการแบ่งปัน คือการให้ที่ไม่สิ้นสุด)

01 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

เปิดรับสมัครผลงานสมาชิกที่เคยร่วมงาน/โครงการเรื่องเคยได้รับรางวัล จาก ศปส ในรอบ 12 ปีที่ผ่านมาและรับสมัครบุคคลทั่วไป เสนอประวัติและผลงานเพื่อคัดเลือก

TIME UP
เกมเสริมความรู้ Road Safety Challenge: 8 ทักษะความปลอดภัยทางถนน

03 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

นักเรียน

ขอเชิญน้อง ๆ ป.1-6 (หรืออายุ 6-12 ปี) ที่สนใจ ร่วมเล่นเกมเสริมความรู้ “Road Safety Challenge: 8 ทักษะความปลอดภัยทางถนน” พร้อมลุ้นรับรางวัล และใบประกาศนียบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 15,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล "ลอง-D Challenge : ชีวิตดี๊ดี ชีวิตดิจิทัล"

28 เมษายน 2564 - 23 พฤษภาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

     สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล ความยาว 1-3 นาที เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในยุควิถีใหม่ (นิว นอร์มอล)

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
ประกวดรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2564 : Prime Minister's Export Award 2021

28 เมษายน 2564 - 15 พฤษภาคม 2564

ประชาชนทั่วไป, องค์กร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2564

TIME UP
ประกวดออกแบบ เสื้อยืด “Spiral T-Shirt Design: From the Terror of Saw”

28 เมษายน 2564 - 07 พฤษภาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

ไอเดียดี! ร่วมสาดสีดีไซน์ความสยอง! กับ “Spiral T-Shirt Design: From the Terror of Saw” ร่วมออกแบบเสื้อยืดแฟนดีไซน์ “เกลียวสีเลือดสุดพิศวง” ผสานความสยองปนเท่ ไม่คลีเช ไม่ซ้ำใคร! เปิดรับผลงานถึง 7 พฤษภาคมนี้เท่านั้น!

รายละเอียด เงินรางวัล 5,000
TIME UP
ประกวดหนังสั้น ในงาน "เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 : 25th Thai Short Film and Video Festival"

20 เมษายน 2564 - 02 สิงหาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

คณะผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ชิงโอกาสได้ฉายในงานหนังสั้นมาราธอน

TIME UP
ประกวด Low Carbon Contest : Vlog – The Journey Season II

20 เมษายน 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับนิตยสารสารคดี ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

รายละเอียด เงินรางวัล 200,000
TIME UP
ประกวดความสามารถพิเศษ "คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6 : Kidsai Thailand Season 6"

20 เมษายน 2564 - 15 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ร่วมกับ มูลนิธิปัญญาวุฒิ ขอเชิญเยาวชนอายุ 13-18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดความสามารถพิเศษ

รายละเอียด เงินรางวัล 1,000,000
TIME UP
ประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น

20 เมษายน 2564 - 20 พฤษภาคม 2564

นักเรียน

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น ชิงทุนการศึกษ

รายละเอียด เงินรางวัล 200,000
TIME UP
ประกวดวาดภาพพอร์เทรต "RCB PORTRAIT PRIZE 2021"

23 เมษายน 2564 - 14 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

River City Bangkok ขอเชิญศิลปิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพพอร์เทรต "RCB PORTRAIT PRIZE 2021" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 800,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 800,000
TIME UP
ประกวดออกแบบของเล่น Tooney Toy Design Competition 2020

01 กุมภาพันธ์ 2563 - 09 มีนาคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

Tooney Toy Museum ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบของเล่น Thailand Toy Design Competition 2020 Foster Creativity, Concentration and Knowledge Through STEM ชิงรางวัลรวมมูลค่า 35,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 35,000
TIME UP
ประกวดเดินแบบแฟชั่นโชว์ Guardian Angel Thailand 2020

12 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กรกฎาคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

Guardian Angel ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเดินแบบแฟชั่นโชว์ "Guardian Angel Thailand 2020" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
FaLang translation system by Faboba