TIME UP
ประกวด INNOvation บ้า-กล้า-คิด

01 มิถุนายน 2564 - 02 สิงหาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "INNOvation บ้า-กล้า-คิด" ชิงรางวัลทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด เงินรางวัล 3,000,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ กองทุนยุติธรรมพึ่งได้ประชาชนยิ้มออก : Justice Fund, Bring Smile to People

01 กรกฎาคม 2564 - 27 กรกฎาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “กองทุนยุติธรรมพึ่งได้ประชาชนยิ้มออก : Justice Fund, Bring Smile to People” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 120,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 120,000
TIME UP
ประกวด The 28th International Illustration Contest

01 กรกฎาคม 2564 - 14 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

Celsys ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "The 28th International Illustration Contest" หัวข้อ “Flowers” ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัล

รายละเอียด เงินรางวัล 2,000
TIME UP
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ 90 ปี บุญรอดบริวเวอรี่

09 มีนาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564

ประชาชนทั่วไป

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ “90 ปี บุญรอดบริวเวอรี่”

รายละเอียด เงินรางวัล 2,000,000
TIME UP
ประกวดหนังสั้น วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ ปีที่ 2

01 กรกฎาคม 2564 - 30 สิงหาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา

     วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ" ปีที่ 2 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
ประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา Cultural Textile Awards 2021

01 กรกฎาคม 2564 - 07 กรกฎาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, องค์กร

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา

TIME UP
ประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ i-MEDBOT Innovation Contest 2021

01 กรกฎาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, องค์กร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป บริษัท องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ

รายละเอียด เงินรางวัล 320,000
TIME UP
ประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สืบสานวัฒนศิลป์ แผ่นดินสยาม

17 มิถุนายน 2564 - 20 สิงหาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

     กองทัพบก ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

รายละเอียด เงินรางวัล 1,000,000
TIME UP
ประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติระดับเยาวชน Kao International Environment Painting Contest ครั้งที่ 12

01 กรกฎาคม 2564 - 30 กรกฎาคม 2564

นักเรียน

     Kao ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 6 -15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติระดับเยาวชน ชิงรางวัล พร้อมได้รับเชิญเข้าร่วมงานประกาศรางวัลที่จะจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

TIME UP
ประกวดแข่งขันเขียนโปรแกรม Codegoda 2021

17 กรกฎาคม 2564 - 17 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

Agoda ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม "Codegoda 2021" ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 USD

รายละเอียด เงินรางวัล 10,000
TIME UP
ประกวดออกแบบพื้นที่จัดแคมป์ปิ้งรูปแบบใหม่ วาร์ปไอเดีย Contest

15 มิถุนายน 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

LOF LAND ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบพื้นที่จัดแคมป์ปิ้งรูปแบบใหม่ "วาร์ปไอเดีย Contest" ภายใต้หัวข้อ "ประตูวาร์ป...สู่ดินแดนมหัศจรรย์" ชิงเงินรางวัล

รายละเอียด เงินรางวัล 15,000
TIME UP
ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๗ : Change the World Speech Contest#7

29 มิถุนายน 2564 - 10 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๗ : Change the World Speech Contest#7 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)

TIME UP
ประกวดออนไลน์ในโครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี ครั้งที่ 49

25 มิถุนายน 2564 - 27 สิงหาคม 2564

นักเรียน

   โครงการไฟ-ฟ้า ขอเชิญเนักเรียนและเทียบเท่า สมัครเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 49 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

TIME UP
ประกวด Photo Contest 2021 หัวข้อ My New Oakwood Trip

24 มิถุนายน 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

     โรงแรม โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ แบงค็อก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Photo Contest 2021" หัวข้อ “My New Oakwood Trip” สายเที่ยว สายรีวิว สายถ่ายรูป สายโพสต์ สายบล็อกเกอร์ จะสายไหนๆ ก็มาร่วมสนุกถ่ายภาพคอนเทนต์คูลๆ

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
ประกวดคลิป Satun Video Contest

24 มิถุนายน 2564 - 15 สิงหาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "Satun Video Contest" หัวข้อ "#ความสุข...ที่สตูล"

รายละเอียด เงินรางวัล 195,000
TIME UP
ประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11

24 มิถุนายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ขอเชิญเยาวชนไทย อายุ ๑๕ - ๒๐ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๑ หัวข้อ “สติ” ชิงทุนการศึกษา

รายละเอียด เงินรางวัล 16,000
TIME UP
ประกวดงานเขียน MAJOR WRITER CONTEST ครั้งที่ 2

15 มิถุนายน 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

Major Group ​เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถในการเล่าเรื่อง​ ไม่จำกัดเนื้อหา​ หรือประเภท​ แต่ต้องมี​คุณค่า​ ความประทับใจ​ แปลกใหม่​ ที่ซึ่งนำมาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ที่สามารถสร้างความบันเทิง​ แรงบันดาลใจ​ และความสนใจให้กับคนหมู่มาก​

รายละเอียด เงินรางวัล 30,000
TIME UP
ประกวดเรียงความ ดอกไม้ของแม่

24 มิถุนายน 2564 - 20 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ "ดอกไม้ของแม่" เทิดไท้องค์ราชินีพระพันปีหลวง

รายละเอียด เงินรางวัล 18,000
TIME UP
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ 90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส คิดถึงกันเสมอ

01 มิถุนายน 2564 - 02 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

     กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย

รายละเอียด เงินรางวัล 22,000
TIME UP
ประกวดวาดการ์ตูน WECOMICS CONTEST 2021

24 มิถุนายน 2564 - 19 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

WeComics ขอเชิญผู้สนใจสมัครแล้วประกวดวาดการ์ตูนร่วมชิงรางวัลพร้อมโอกาส Go inter เผยแพร่ผลงานในต่างประเทศ แถมลุ้นรางวัลพิเศษจาก Foodpanda ด้วยนะ

รายละเอียด เงินรางวัล 500,000
TIME UP
ประกวด ETDA Business Hackathon : CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์

20 มิถุนายน 2564 - 20 สิงหาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุ 18-30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

รายละเอียด เงินรางวัล 200,0000
FaLang translation system by Faboba