TIME UP
ประกวดภาพถ่าย Before Sunset Palam Palam Photo Contest 2021

07 มิถุนายน 2564 - 07 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     Palam Palam ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย 'Before Sunset' Palam Palam Photo Contest 2021 ชิงรางวัลพิเศษจาก ปะแล่ม-ปะแล่ม

TIME UP
ประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

12 มิถุนายน 2564 - 25 มิถุนายน 2564

นิสิต/นักศึกษา

     คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ชิงทุนการศึกษา

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

10 มิถุนายน 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา

     บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธเมาไม่ขับ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
ประกวดภาพวาดระบายสี ในหัวข้อ มหัศจรรย์ธรรมชาติบนผืนดิน

12 มิถุนายน 2564 - 31 ตุลาคม 2564

นักเรียน

     STAEDTLER ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี ในหัวข้อ "มหัศจรรย์ธรรมชาติบนผืนดิน (Let's discover nature-on land)" ในโครงการ World Kids Colouring Day ชิงรางวัล

รายละเอียด เงินรางวัล 200,000
TIME UP
ประกวดภาพถ่าย Life in the Time of Covid-19

10 มิถุนายน 2564 - 02 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Life in the Time of Covid-19" ในโครงการนักคิดเพื่อสังคม ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

รายละเอียด เงินรางวัล 7,000
TIME UP
ประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564

10 มิถุนายน 2564 - 15 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     ขอเชิญ น้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และพี่น้องคนไทย ที่มีดนตรีในหัวใจ มาร่วมกันส่งความรักผ่านบทเพลงหลากหลายแนวดนตรี เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยที่มีต่อสถาบันหลักของชาติ

รายละเอียด เงินรางวัล 345,000
TIME UP
ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ ZERO WASTE วัยรุ่นยุคใหม่ เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์

09 มิถุนายน 2564 - 01 กรกฎาคม 2564

นักเรียน

ขอเชิญชวนประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ ในหัวข้อ “ZERO WASTE วัยรุ่นยุคใหม่ เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์“ ชิงเงินรางวัลมูและทุนส่วนลดค่าเทอมประจำปี 2564 พร้อมประกาศนียบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 115,300
TIME UP
ประกวด Viral Video Young YouTuber Challenge ปั้นน้องให้ดัง สร้างสรรค์ให้ปัง

01 มิถุนายน 2564 - 08 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     ในปัจจุบันความเจริญทางด้านเทคโนโลยีทำให้โซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามามีอิทธิพลต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วไร้ขีดจำกัด มีทั้งผลทางด้านบวกและด้านลบ

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดออกแบบแผนธุรกิจ Shopee Ultimate Case Challenge 2021

01 มิถุนายน 2564 - 20 มิถุนายน 2564

นิสิต/นักศึกษา

     Shopee ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบแผนธุรกิจ "Shopee Ultimate Case Challenge 2021" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโอกาสร่วมงานกับช้อปปี้ประเทศไทย

รายละเอียด เงินรางวัล 150,000
TIME UP
ประกวดไอเดีย YouthWel Hackathon

01 มิถุนายน 2564 - 09 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     YouthWel Hackathon รับสมัครคนรุ่นใหม่ที่ทนไม่ไหว และมีไฟฝันอยากเห็นประเทศไทยมีนโยบายรัฐสวัสดิการ “ทวงคืนคุณภาพชีวิตที่ดี” ให้ผู้คนในสังคมอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และถ้วนหน้า !

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอ ของดีบ้านฉัน 2021

01 มิถุนายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564

ประชาชนทั่วไป

     สบร. จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ภารกิจหลักของ OKMD

รายละเอียด เงินรางวัล 40,000
TIME UP
ประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว Canvas Thailand 2021

01 มิถุนายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     Palette Artspace ขอเชิญเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว ปีสอง กับ “White Canvas Thailand 2021” เพื่อเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่ ที่มีความสามารถในภูมิภาคเอเชีย

รายละเอียด เงินรางวัล 250,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอ นวัตกรรมเด็นโซ่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต

02 มิถุนายน 2564 - 23 กรกฎาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา

     DENSO ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "นวัตกรรมเด็นโซ่  ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 90,000
TIME UP
การแข่งขันเกมออนไลน์ HDF Cyber Wiz เกมล่าท้าจริง

01 มิถุนายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564

นักเรียน

      ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันเกมออนไลน์บนเว็บบราวเซอร์ “HDF Cyber Wiz เกมล่าท้า จริง” ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง” ปีที่ 2

รายละเอียด เงินรางวัล 200,000
TIME UP
ประกวดออกแบบ infographic สร้างสรรค์สื่อปลูกจิตสำนึก สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ

15 มิถุนายน 2564 - 15 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมโครงการชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รายละเอียด เงินรางวัล 505,000
TIME UP
ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 : Rice Innovation Awards 2021

28 พฤษภาคม 2564 - 16 สิงหาคม 2564

องค์กร

     มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564

รายละเอียด เงินรางวัล 320,000
TIME UP
ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ 2021 หัวข้อ River and Ocean, Connecting Water to Life

27 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     เชิญชวนประกวดภาพถ่าย เพื่อรณรงค์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่า สร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและท้องทะเล รวมถึงรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างยั่งยืน

รายละเอียด เงินรางวัล 1,200
TIME UP
ประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ INFOGRAPHIC หัวข้อ รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19

27 พฤษภาคม 2564 - 24 มิถุนายน 2564

นิสิต/นักศึกษา

บริษัท บริดจ์ ไนน์ จำกัด ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิค ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 15,000
TIME UP
ประกวดสื่อการ์ตูนแอนิเมชันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ ภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง

27 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อการ์ตูนแอนิเมชันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กเล็กวัย 4-6 ปี

รายละเอียด เงินรางวัล 140,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอ สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย

20 พฤษภาคม 2564 - 18 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ชิงเงินรางวัล

รายละเอียด เงินรางวัล 800,000
TIME UP
ประกวดคอสเพลย์ Ragnarok M: Eternal Love Cosplay Concerto Thailand

20 พฤษภาคม 2564 - 20 มิถุนายน 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

    Ragnarok M: Eternal Love ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานประกวดคอสเพลย์ "Ragnarok M: Eternal Love Cosplay Concerto Thailand 2021" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 150,000
FaLang translation system by Faboba