TIME UP
ประกวดในกิจกรรม เฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้ กบข. ปี 2 รักกันต้องชวนกันออม

06 มกราคม 2563 - 06 กุมภาพันธ์ 2563

องค์กร

     กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับพันธมิตรสวัสดิการ ขอเชิญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สมัครเข้าร่วมการประกวดในกิจกรรม "เฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้ กบข. ปี 2 รักกันต้องชวนกันออม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมของรางวัลจากพันธมิตร กบข.

รายละเอียด เงินรางวัล 60,000
TIME UP
ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน : Chiang Mai Blooms

15 มกราคม 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     ผู้จัดเทศกาลดอกไม้เชียงใหม่ (Chiang Mai Blooms 2019) ร่วมกับหอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน : Chiang Mai Blooms” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ Lanna Dreams of Flower : เชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้

01 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     จัดเทศกาลดอกไม้เชียงใหม่ (Chiang Mai Blooms 2019) ร่วมกับหอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Lanna Dreams of Flower : เชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด 1 Day Trip เช็คอิน กิน เที่ยว

05 มกราคม 2563 - 25 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สมาคมธรุกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “1 Day Trip เช็คอิน กิน เที่ยว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัลจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว หัวข้อ เช็คอิน กิน เที่ยว

05 มกราคม 2563 - 25 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สมาคมธรุกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว หัวข้อ “เช็คอิน กิน เที่ยว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัลจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดนิยายแชทจากแอปพลิเคชัน จอยลดา ในธีม ชั้นที่ยี่สิบ

26 ธันวาคม 2562 - 16 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

Joylada ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิยายแชทจากแอปพลิเคชัน จอยลดา ในธีม "ชั้นที่ยี่สิบ" กับหมวดลานฆาตกรรม  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาทกติกาการประกวด    เขียนนิยายแชทในหัวข้อ ‘ชั้นที่ยี่สิบ’ ในแอปพลิเคชัน Joylada และใส่แฮชแท็ก #ชั้นที่ยี่สิบ หลังชื่อเรื่องที่จะประกวดและคำค้น    เลือก ‘เฉพาะ’ หมวดหมู่ ‘ลานฆาตกรรม’ เท่านั้น (ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหมวดและหัวข้อที่กำหนด)    นิยายที่ส่งประกวดต้องเป็นนิยายที่มีการดำเนินเรื่องในรูปแบบ ‘นิยายแชท’ เท่านั้น ไม่มีบทบรรยาย,จอยสตอรี่    ไม่ผิดกฎการเขียนของแอปพลิเคชันจอยลดา    ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อจริงดาราศิลปิน ชื่อวง หรือใส่แฮชแท็กคู่ชิป,คู่จิ้น ชื่อคู่ชิป,คู่จิ้นใดๆ ในชื่อเรื่อง คำโปรย และในเรื่อง    นิยายที่ส่งประกวดต้องมีความยาวอย่างน้อย 3 ตอน และในหนึ่งตอนต้องมีข้อความอย่างน้อย 200 ข้อความ    นิยายที่ส่งประกวดจะต้องเป็นเรื่องที่สร้างใหม่ เท่านั้น และ ไม่เคยเผยแพร่ ที่ใดมาก่อน    นิยายที่ส่งประกวดจะต้องเป็นเรื่องที่แต่งจบแล้ว และขึ้นสถานะจบภายในระยะเวลาวันปิดรับสมัครเท่านั้น    นิยายที่ส่งประกวดจะต้องเผยแพร่เป็นสาธารณะ ไม่มีการซ่อนเรื่องและตอนที่ใช้ในการประกวดจนกว่าจะมีการประกาศผลรางวัล ในกรณีที่มีตอนที่ซ่อน หรือระบุไว้ว่าเป็นตอนพิเศษจะไม่ถูกนำมาพิจารณาในการตัดสิน    การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจาก 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้    MOOD & TONE เกี่ยวข้องกับหัวข้อ 10 คะแนน    GRAMMAR ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม 5 คะแนน    ENJOY ความสนุกสนาน 5 คะแนน    รับคะแนนเพิ่มอีก 10 คะแนน หากคุณสามารถทำให้กรรมการรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ที่ชั้นยี่สิบขณะอ่านได้หมายเหตุ    เรื่องที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 เรื่องจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของจอยลดา    เรื่องที่เข้าร่วมการประกวดและทำถูกต้องตามกติกาจะได้อยู่ในกล่องเรื่องฮิตติดเทรนด์ ธีม #ชั้นที่ยี่สิบ ซึ่งจะอยู่ในหน้า Home ของแอปพลิเคชัน Joyladaกำหนดระยะเวลา    ระยะเวลาการประกวด : 26 ธันวาคม 2562 – 16 กุมภาพันธ์ 2563    ประกาศผลผู้ชนะวันที่ : 5 มีนาคม 2563รางวัลของการประกวด    รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 30,000 บาท    รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 15,000 บาท    รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 8,000 บาทติดต่อสอบถาม    Fanpage: Joylada    Twitter: @webjoylada    [email protected] : @joyladaข่าวประชาสัมพันธ์ : Joylada

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดในโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4

09 ธันวาคม 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

นิสิต/นักศึกษา

     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร   วัตถุประสงค์      เป็นเวทีสำคัญในการจุดประกายความคิด ได้แสดงออก และสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ได้เริ่มต้นเรียนรู้และมีแนวทางในการทำธุรกิจ การตลาดที่ถูกต้องและชัดเจน สามารถผนึกเอา digital technology มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้งานได้จริง ป้อนบุคลการสู่อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับ Digital Economy ของรัฐบาล   การสมัครและส่งผลงาน      สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.u-powerdigitalchallenge.com สมัครผ่านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย และส่งใบสมัครกลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf07e721ed7cf33cd44fae54ce66b2d6f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf07e721ed7cf33cd44fae54ce66b2d6f = 'Ratthapong' + '@'; addyf07e721ed7cf33cd44fae54ce66b2d6f = addyf07e721ed7cf33cd44fae54ce66b2d6f + 'absolutealliances' + '.' + 'com'; var addy_textf07e721ed7cf33cd44fae54ce66b2d6f = 'Ratthapong' + '@' + 'absolutealliances' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakf07e721ed7cf33cd44fae54ce66b2d6f').innerHTML += ''+addy_textf07e721ed7cf33cd44fae54ce66b2d6f+''; ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.u-powerdigitalchallenge.com และส่งใบสมัครกลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak65d77915e3cf7ce94b2060d099cd1f57').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy65d77915e3cf7ce94b2060d099cd1f57 = 'ratthapong' + '@'; addy65d77915e3cf7ce94b2060d099cd1f57 = addy65d77915e3cf7ce94b2060d099cd1f57 + 'absolutealliances' + '.' + 'com'; var addy_text65d77915e3cf7ce94b2060d099cd1f57 = 'ratthapong' + '@' + 'absolutealliances' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak65d77915e3cf7ce94b2060d099cd1f57').innerHTML += ''+addy_text65d77915e3cf7ce94b2060d099cd1f57+'';   กำหนดการ แนะนำกิจกรรมตามสถาบันต่าง ๆ 9 ธันวาคม 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดรับใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2563 แจกโจทย์แบรนด์สินค้า/บริการ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ส่งผลงานรอบที่ 1 4 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 1 17 มีนาคม 2563 แคมป์บ่มเพาะ 28 - 29 มีนาคม 2563 ปรับปรุงและส่งผลงานรอบที่ 2 30 มีนาคม 2563 นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อหา Thailand winner 28 พฤษภาคม 2563   รางวัลทุนการศึกษา ชนะเลิศ ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 40,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) รางวัลชมเชย 3 รางวัล ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)   ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 217 แฟกซ์ 02-661-7757 มือถือ 084-707-0993 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak87e10fa21e59f363a5371bfc05bfa573').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy87e10fa21e59f363a5371bfc05bfa573 = 'Ratthapong' + '@'; addy87e10fa21e59f363a5371bfc05bfa573 = addy87e10fa21e59f363a5371bfc05bfa573 + 'absolutealliances' + '.' + 'com'; var addy_text87e10fa21e59f363a5371bfc05bfa573 = 'Ratthapong' + '@' + 'absolutealliances' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak87e10fa21e59f363a5371bfc05bfa573').innerHTML += ''+addy_text87e10fa21e59f363a5371bfc05bfa573+'';

รายละเอียด เงินรางวัล 1,500,000
TIME UP
ประกวดความสามารถ Superkids got talent 2020

01 มกราคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน

     Jas Urban Srinakkarin ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 5 - 13 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดความสามารถ "Superkids got talent 2020" ร้อง เต้น แสดงละคร หรืออื่นๆ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 30,000
TIME UP
แข่งขัน Youpik Creative Challenge ภายใต้คอนเซปต์ ยิ่งแชร์ ยิ่งช้อป ยิ่งได้

01 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563

นิสิต/นักศึกษา

     Lazada ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน Youpik Creative Challenge ภายใต้คอนเซปต์ “ยิ่งแชร์ ยิ่งช้อป ยิ่งได้” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
ประกวดไอเดียด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ Floating Solar Hackathon

16 ธันวาคม 2562 - 06 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.ปวส. นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ "Floating Solar Hackathon" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมมีโอกาสต่อยอดงานวิจัยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
ประกวดบทความวิเคราะห์ บทความวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2563

01 มกราคม 2563 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

นิสิต/นักศึกษา

     ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 9 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิเคราะห์ บทความวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ "โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2563" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 170,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 170,000
TIME UP
การแข่งขัน School Lab Thailand 2020

01 มกราคม 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันบริติซ เคานซิล ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชนอายุ 14-18 ปี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน School Lab Thailand 2020 ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา (Science around us) ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 300,000
TIME UP
ประกวดภาพยนต์สั้น HUAWEI Film Awards 2019

01 มกราคม 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     HUAWEI ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนต์สั้น "HUAWEI Film Awards 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ท อินเตอร์เนชันแนล โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 8 หัวข้อ Myth

17 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ท อินเตอร์เนชันแนล โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “Myth” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 550,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 300,000
TIME UP
ประกวดภาพถ่าย แชะภาพ แชร์สุข ชิงรางวัล

25 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

สำนักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์กรมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ”แชะภาพ แชร์สุข ชิงรางวัล” ชิง iPhone 11 พร้อมของรางวัลอีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 80,000
TIME UP
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 100 ปี กระทรวงพาณิชย์

01 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดบทกวีไฮกุครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 หัวข้อ กีฬา

01 มกราคม 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน

     โครงการประกวดบทกวีไฮกุครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 ร่วมจัดโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ และ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ หัวข้อ กีฬา

TIME UP
ประกวดภาพถ่าย Scene of CHOUI FONG Photo Contest

01 มกราคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     ไร่ชาฉุยฟง เชิญชวนผู้มีใจรักในการถ่ายภาพและผู้ที่สนใจ ส่งผลงานภาพถ่าย ทัศนียภาพของไร่ชาฉุยฟง เข้าร่วมประกวด ในโครงการ “Scene of CHOUI FONG Photo contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 30,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

01 มกราคม 2563 - 03 กุมภาพันธ์ 2563

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, องค์กร

     กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด "วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
ประกวดออกแบบสกิน Miss RoV Design Contest

12 ธันวาคม 2563 - 05 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     Garena ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสกิน "Miss RoV Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
แข่งขันความเป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา โครงการสังคมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

24 ธันวาคม 2562 - 15 มกราคม 2563

นักเรียน

     สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา โครงการสังคมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา

รายละเอียด เงินรางวัล 14,500
FaLang translation system by Faboba