TIME UP
ประกวดออกแบบบูธแสดงสินค้า ภายใต้แนวความคิด หยิบเก่า..เล่าใหม่

17 มกราคม 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

นิสิต/นักศึกษา

     บริษัท ลักซ์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบูธแสดงสินค้า ภายใต้แนวความคิด "หยิบเก่า..เล่าใหม่" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 13,500
TIME UP
ประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2020 : Toyota Dream Car Art Contest 2020

01 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563

นักเรียน

     TOYOTA ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2020 : Toyota Dream Car Art Contest 2020 ข้อ "รถยต์ในฝัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท ประกาศนียบัตร และทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด เงินรางวัล 210,000
TIME UP
แข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge 2020

01 มกราคม 2563 - 19 มีนาคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศประเทศญี่ปุ่น (JAXA), องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (NASA) และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - นักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Space Flying Robot Programming Challenge 2020" ครั้งแรกของประเทศไทย ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และทีมชนะเลิศจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Kibo Robot Programming Challenge 2020 รอบชิงแชมป์เอเชีย ณ Tsukuba Space Center ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด เงินรางวัล 40,000
TIME UP
ประกวดภาพถ่าย นักล่ามังกร JLD Dragon Thailand

01 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     JLD Dragon Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "นักล่ามังกร JLD Dragon Thailand" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 30,000
TIME UP
ประกวดร้องเพลง The Crystal Singing Showcase 3 #LoveSong LoveStory

01 มกราคม 2563 - 05 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     The Crystal ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง "The Crystal Singing Showcase 3 #LoveSong LoveStory" @ The Crystal เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล มูลค่ารวม 40,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 40,000
TIME UP
เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

01 มกราคม 2563 - 20 มีนาคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 200,000
TIME UP
ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น ดวงใจวิจารณ์

01 มกราคม 2563 - 20 มีนาคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับเพจดวงใจวิจารณ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น ชิงรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
แผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ จัดจ้าน สุดไอเดีย

01 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563

นิสิต/นักศึกษา

     โครงการการประกวดแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 29 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ภายใต้หัวข้อ “จัดจ้าน สุดไอเดีย”        J-MAT Award คือ โครงการประกวดแผนการตลาดระดับประเทศ เพื่อชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษามูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท ซึ่งได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องมายาวนานถึง 28 ปี จัดโดย ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT ภายใต้การดูแลของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทผู้สนับสนุนชั้นนำในประเทศไทยในแต่ละปี        ในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ภายใต้หัวข้อ “จัดจ้าน สุดไอเดีย” เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด ทั้งยังฝึกให้รู้จักวิเคราะห์ ค้นหาข้อมูลเชิงธุรกิจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ จากประสบการณ์การเขียนแผนการตลาดของจริงที่ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน   วัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อให้นิสิต นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน เพื่อให้นิสิต นักศึกษา นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดและ พร้อมที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต เพื่อฝึกให้นิสิต นักศึกษา มีการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ ทำงานเป็นทีม รู้จักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล   คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแผนการตลาด จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ระดับชั้นปีที่ 3-4 (อนุโลมให้มีสมาชิกในทีมเป็นชั้นปีที่ 2 ได้ไม่เกิน 40 % ของจำนวนสมาชิกในทีม) สมาชิกในกลุ่มจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน ซึ่งกำหนดไว้ทีมละตั้งแต่ 3-10 คน จะเป็นนักศึกษาสาขาการตลาดหรือสาขาวิชาอื่นก็ได้ แต่ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนั้นๆ เป็นผู้เซ็นรับรอง   รางวัลสำหรับการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 29 รางวัลชนะเลิศ – โล่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 130,000 บาท และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 – ทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 – ทุนการศึกษา 55,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 4 รางวัล – ทุนการศึกษารางวัลละ 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัล The Best Idea – ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท รางวัล The Best Support – ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท รางวัล Creative Award – ทุนการศึกษา 10,000 บาท รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ – 20,000 บาท หนังสือรับรองสำหรับผู้เข้ารอบ 50 ทีม และ 24 ทีม สุดท้าย   ติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : www.facebook.com/smartjmatLine : @smartjmatInstagram : jmat_officialติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุณจันทร์เพ็ญ ทานนท์ โทร. 095-952- 4453คุณสุภาพร เพ็ญภู่ โทร. 097-920-9660คุณสุดารัตน์ ธนทรัพย์บุญ โทร. 094-049-7454  

รายละเอียด เงินรางวัล 500,000
TIME UP
แข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งชิงแชมป์ครั้งที่ 2 Jinpao Automation Contest 2020

01 มกราคม 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     บริษัท จินป่าว พรีซิซั่น จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างระบบควบคุม จินป่าว ออโตเมชั่น ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 550,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 550,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ เส้นทางสร้างสุข กับ รฟม. ตอน สุขง่ายๆ ได้ทุกที่

15 มกราคม 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เส้นทางสร้างสุข กับ รฟม.” ตอน สุขง่ายๆ ได้ทุกที่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 60,000
TIME UP
ประกวดคอสเพลย์ AIS eSports Cosplay Championship 2020

01 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

AIS eSports ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดคอสเพลย์ "AIS eSports Cosplay Championship 2020" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 60,000
TIME UP
ประกวดพรีเซ็นเตอร์ ผมฉันสวยด้วย ลูค แอนด์ เมอแรง Ryuk & Meringue Beauty Hair Award 2020

15 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563

นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     แบรนด์ ลูค แอนด์ เมอแรง ขอเชิญผู้สนใจ อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมการประกวดพรีเซ็นเตอร์ ผมฉันสวยด้วย ลูค แอนด์ เมอแรง "Ryuk & Meringue Beauty Hair Award 2020" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 30,000
TIME UP
แข่งขันคิดแผน Digital Marketing พาแบรนด์ผลิตภัณฑ์กันแดด SUNCUT ให้ปัง ทันยุค 2020 C Channel Yellow Project

20 มกราคม 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

นิสิต/นักศึกษา

     C Channel ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันคิดแผน Digital Marketing พาแบรนด์ผลิตภัณฑ์กันแดด SUNCUT ให้ปัง ทันยุค 2020 “C Channel Yellow Project supported by SUNCUT” ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท และสัมภาษณ์ Podcast กับ Nuttaputch.com

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
TIME UP
ประกวดในกิจกรรม เฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้ กบข. ปี 2 รักกันต้องชวนกันออม

06 มกราคม 2563 - 06 กุมภาพันธ์ 2563

องค์กร

     กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับพันธมิตรสวัสดิการ ขอเชิญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สมัครเข้าร่วมการประกวดในกิจกรรม "เฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้ กบข. ปี 2 รักกันต้องชวนกันออม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมของรางวัลจากพันธมิตร กบข.

รายละเอียด เงินรางวัล 60,000
TIME UP
ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน : Chiang Mai Blooms

15 มกราคม 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     ผู้จัดเทศกาลดอกไม้เชียงใหม่ (Chiang Mai Blooms 2019) ร่วมกับหอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน : Chiang Mai Blooms” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ Lanna Dreams of Flower : เชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้

01 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     จัดเทศกาลดอกไม้เชียงใหม่ (Chiang Mai Blooms 2019) ร่วมกับหอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Lanna Dreams of Flower : เชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด 1 Day Trip เช็คอิน กิน เที่ยว

05 มกราคม 2563 - 25 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สมาคมธรุกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “1 Day Trip เช็คอิน กิน เที่ยว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัลจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว หัวข้อ เช็คอิน กิน เที่ยว

05 มกราคม 2563 - 25 มกราคม 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สมาคมธรุกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว หัวข้อ “เช็คอิน กิน เที่ยว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัลจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดนิยายแชทจากแอปพลิเคชัน จอยลดา ในธีม ชั้นที่ยี่สิบ

26 ธันวาคม 2562 - 16 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

Joylada ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิยายแชทจากแอปพลิเคชัน จอยลดา ในธีม "ชั้นที่ยี่สิบ" กับหมวดลานฆาตกรรม  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาทกติกาการประกวด    เขียนนิยายแชทในหัวข้อ ‘ชั้นที่ยี่สิบ’ ในแอปพลิเคชัน Joylada และใส่แฮชแท็ก #ชั้นที่ยี่สิบ หลังชื่อเรื่องที่จะประกวดและคำค้น    เลือก ‘เฉพาะ’ หมวดหมู่ ‘ลานฆาตกรรม’ เท่านั้น (ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหมวดและหัวข้อที่กำหนด)    นิยายที่ส่งประกวดต้องเป็นนิยายที่มีการดำเนินเรื่องในรูปแบบ ‘นิยายแชท’ เท่านั้น ไม่มีบทบรรยาย,จอยสตอรี่    ไม่ผิดกฎการเขียนของแอปพลิเคชันจอยลดา    ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อจริงดาราศิลปิน ชื่อวง หรือใส่แฮชแท็กคู่ชิป,คู่จิ้น ชื่อคู่ชิป,คู่จิ้นใดๆ ในชื่อเรื่อง คำโปรย และในเรื่อง    นิยายที่ส่งประกวดต้องมีความยาวอย่างน้อย 3 ตอน และในหนึ่งตอนต้องมีข้อความอย่างน้อย 200 ข้อความ    นิยายที่ส่งประกวดจะต้องเป็นเรื่องที่สร้างใหม่ เท่านั้น และ ไม่เคยเผยแพร่ ที่ใดมาก่อน    นิยายที่ส่งประกวดจะต้องเป็นเรื่องที่แต่งจบแล้ว และขึ้นสถานะจบภายในระยะเวลาวันปิดรับสมัครเท่านั้น    นิยายที่ส่งประกวดจะต้องเผยแพร่เป็นสาธารณะ ไม่มีการซ่อนเรื่องและตอนที่ใช้ในการประกวดจนกว่าจะมีการประกาศผลรางวัล ในกรณีที่มีตอนที่ซ่อน หรือระบุไว้ว่าเป็นตอนพิเศษจะไม่ถูกนำมาพิจารณาในการตัดสิน    การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจาก 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้    MOOD & TONE เกี่ยวข้องกับหัวข้อ 10 คะแนน    GRAMMAR ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม 5 คะแนน    ENJOY ความสนุกสนาน 5 คะแนน    รับคะแนนเพิ่มอีก 10 คะแนน หากคุณสามารถทำให้กรรมการรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ที่ชั้นยี่สิบขณะอ่านได้หมายเหตุ    เรื่องที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 เรื่องจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของจอยลดา    เรื่องที่เข้าร่วมการประกวดและทำถูกต้องตามกติกาจะได้อยู่ในกล่องเรื่องฮิตติดเทรนด์ ธีม #ชั้นที่ยี่สิบ ซึ่งจะอยู่ในหน้า Home ของแอปพลิเคชัน Joyladaกำหนดระยะเวลา    ระยะเวลาการประกวด : 26 ธันวาคม 2562 – 16 กุมภาพันธ์ 2563    ประกาศผลผู้ชนะวันที่ : 5 มีนาคม 2563รางวัลของการประกวด    รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 30,000 บาท    รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 15,000 บาท    รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 8,000 บาทติดต่อสอบถาม    Fanpage: Joylada    Twitter: @webjoylada    [email protected] : @joyladaข่าวประชาสัมพันธ์ : Joylada

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดในโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4

09 ธันวาคม 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

นิสิต/นักศึกษา

     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร   วัตถุประสงค์      เป็นเวทีสำคัญในการจุดประกายความคิด ได้แสดงออก และสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ได้เริ่มต้นเรียนรู้และมีแนวทางในการทำธุรกิจ การตลาดที่ถูกต้องและชัดเจน สามารถผนึกเอา digital technology มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้งานได้จริง ป้อนบุคลการสู่อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับ Digital Economy ของรัฐบาล   การสมัครและส่งผลงาน      สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.u-powerdigitalchallenge.com สมัครผ่านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย และส่งใบสมัครกลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakdab8e7d65a2fa05d0649bd89f0ff1867').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addydab8e7d65a2fa05d0649bd89f0ff1867 = 'Ratthapong' + '@'; addydab8e7d65a2fa05d0649bd89f0ff1867 = addydab8e7d65a2fa05d0649bd89f0ff1867 + 'absolutealliances' + '.' + 'com'; var addy_textdab8e7d65a2fa05d0649bd89f0ff1867 = 'Ratthapong' + '@' + 'absolutealliances' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakdab8e7d65a2fa05d0649bd89f0ff1867').innerHTML += ''+addy_textdab8e7d65a2fa05d0649bd89f0ff1867+''; ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.u-powerdigitalchallenge.com และส่งใบสมัครกลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak3c30702a8ce678ef2d537db3cacdc736').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3c30702a8ce678ef2d537db3cacdc736 = 'ratthapong' + '@'; addy3c30702a8ce678ef2d537db3cacdc736 = addy3c30702a8ce678ef2d537db3cacdc736 + 'absolutealliances' + '.' + 'com'; var addy_text3c30702a8ce678ef2d537db3cacdc736 = 'ratthapong' + '@' + 'absolutealliances' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak3c30702a8ce678ef2d537db3cacdc736').innerHTML += ''+addy_text3c30702a8ce678ef2d537db3cacdc736+'';   กำหนดการ แนะนำกิจกรรมตามสถาบันต่าง ๆ 9 ธันวาคม 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดรับใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2563 แจกโจทย์แบรนด์สินค้า/บริการ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ส่งผลงานรอบที่ 1 4 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 1 17 มีนาคม 2563 แคมป์บ่มเพาะ 28 - 29 มีนาคม 2563 ปรับปรุงและส่งผลงานรอบที่ 2 30 มีนาคม 2563 นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อหา Thailand winner 28 พฤษภาคม 2563   รางวัลทุนการศึกษา ชนะเลิศ ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 40,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) รางวัลชมเชย 3 รางวัล ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)   ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 217 แฟกซ์ 02-661-7757 มือถือ 084-707-0993 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2f91e90aee3675da4ae2f17b048b0ef8').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2f91e90aee3675da4ae2f17b048b0ef8 = 'Ratthapong' + '@'; addy2f91e90aee3675da4ae2f17b048b0ef8 = addy2f91e90aee3675da4ae2f17b048b0ef8 + 'absolutealliances' + '.' + 'com'; var addy_text2f91e90aee3675da4ae2f17b048b0ef8 = 'Ratthapong' + '@' + 'absolutealliances' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak2f91e90aee3675da4ae2f17b048b0ef8').innerHTML += ''+addy_text2f91e90aee3675da4ae2f17b048b0ef8+'';

รายละเอียด เงินรางวัล 1,500,000
TIME UP
ประกวดความสามารถ Superkids got talent 2020

01 มกราคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน

     Jas Urban Srinakkarin ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 5 - 13 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดความสามารถ "Superkids got talent 2020" ร้อง เต้น แสดงละคร หรืออื่นๆ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 30,000
FaLang translation system by Faboba