TIME UP
ประกวด Photo Contest 2021 หัวข้อ My New Oakwood Trip

24 มิถุนายน 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

     โรงแรม โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ แบงค็อก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Photo Contest 2021" หัวข้อ “My New Oakwood Trip” สายเที่ยว สายรีวิว สายถ่ายรูป สายโพสต์ สายบล็อกเกอร์ จะสายไหนๆ ก็มาร่วมสนุกถ่ายภาพคอนเทนต์คูลๆ

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
ประกวดคลิป Satun Video Contest

24 มิถุนายน 2564 - 15 สิงหาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "Satun Video Contest" หัวข้อ "#ความสุข...ที่สตูล"

รายละเอียด เงินรางวัล 195,000
ประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11

24 มิถุนายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ขอเชิญเยาวชนไทย อายุ ๑๕ - ๒๐ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๑ หัวข้อ “สติ” ชิงทุนการศึกษา

รายละเอียด เงินรางวัล 16,000
TIME UP
ประกวดงานเขียน MAJOR WRITER CONTEST ครั้งที่ 2

15 มิถุนายน 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

Major Group ​เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถในการเล่าเรื่อง​ ไม่จำกัดเนื้อหา​ หรือประเภท​ แต่ต้องมี​คุณค่า​ ความประทับใจ​ แปลกใหม่​ ที่ซึ่งนำมาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ที่สามารถสร้างความบันเทิง​ แรงบันดาลใจ​ และความสนใจให้กับคนหมู่มาก​

รายละเอียด เงินรางวัล 30,000
TIME UP
ประกวดเรียงความ ดอกไม้ของแม่

24 มิถุนายน 2564 - 20 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ "ดอกไม้ของแม่" เทิดไท้องค์ราชินีพระพันปีหลวง

รายละเอียด เงินรางวัล 18,000
TIME UP
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ 90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส คิดถึงกันเสมอ

01 มิถุนายน 2564 - 02 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

     กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย

รายละเอียด เงินรางวัล 22,000
TIME UP
ประกวดวาดการ์ตูน WECOMICS CONTEST 2021

24 มิถุนายน 2564 - 19 กรกฎาคม 2564

ประชาชนทั่วไป

WeComics ขอเชิญผู้สนใจสมัครแล้วประกวดวาดการ์ตูนร่วมชิงรางวัลพร้อมโอกาส Go inter เผยแพร่ผลงานในต่างประเทศ แถมลุ้นรางวัลพิเศษจาก Foodpanda ด้วยนะ

รายละเอียด เงินรางวัล 500,000
TIME UP
ประกวด ETDA Business Hackathon : CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์

20 มิถุนายน 2564 - 20 สิงหาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุ 18-30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

รายละเอียด เงินรางวัล 200,0000
TIME UP
ประกวดภาพถ่าย Before Sunset Palam Palam Photo Contest 2021

07 มิถุนายน 2564 - 07 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     Palam Palam ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย 'Before Sunset' Palam Palam Photo Contest 2021 ชิงรางวัลพิเศษจาก ปะแล่ม-ปะแล่ม

TIME UP
ประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

12 มิถุนายน 2564 - 25 มิถุนายน 2564

นิสิต/นักศึกษา

     คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ชิงทุนการศึกษา

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

10 มิถุนายน 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา

     บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธเมาไม่ขับ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์

รายละเอียด เงินรางวัล 100,000
ประกวดภาพวาดระบายสี ในหัวข้อ มหัศจรรย์ธรรมชาติบนผืนดิน

12 มิถุนายน 2564 - 31 ตุลาคม 2564

นักเรียน

     STAEDTLER ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี ในหัวข้อ "มหัศจรรย์ธรรมชาติบนผืนดิน (Let's discover nature-on land)" ในโครงการ World Kids Colouring Day ชิงรางวัล

รายละเอียด เงินรางวัล 200,000
TIME UP
ประกวดภาพถ่าย Life in the Time of Covid-19

10 มิถุนายน 2564 - 02 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Life in the Time of Covid-19" ในโครงการนักคิดเพื่อสังคม ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

รายละเอียด เงินรางวัล 7,000
TIME UP
ประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564

10 มิถุนายน 2564 - 15 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     ขอเชิญ น้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และพี่น้องคนไทย ที่มีดนตรีในหัวใจ มาร่วมกันส่งความรักผ่านบทเพลงหลากหลายแนวดนตรี เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยที่มีต่อสถาบันหลักของชาติ

รายละเอียด เงินรางวัล 345,000
TIME UP
ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ ZERO WASTE วัยรุ่นยุคใหม่ เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์

09 มิถุนายน 2564 - 01 กรกฎาคม 2564

นักเรียน

ขอเชิญชวนประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ ในหัวข้อ “ZERO WASTE วัยรุ่นยุคใหม่ เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์“ ชิงเงินรางวัลมูและทุนส่วนลดค่าเทอมประจำปี 2564 พร้อมประกาศนียบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 115,300
TIME UP
ประกวด Viral Video Young YouTuber Challenge ปั้นน้องให้ดัง สร้างสรรค์ให้ปัง

01 มิถุนายน 2564 - 08 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

     ในปัจจุบันความเจริญทางด้านเทคโนโลยีทำให้โซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามามีอิทธิพลต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วไร้ขีดจำกัด มีทั้งผลทางด้านบวกและด้านลบ

รายละเอียด เงินรางวัล 50,000
TIME UP
ประกวดออกแบบแผนธุรกิจ Shopee Ultimate Case Challenge 2021

01 มิถุนายน 2564 - 20 มิถุนายน 2564

นิสิต/นักศึกษา

     Shopee ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบแผนธุรกิจ "Shopee Ultimate Case Challenge 2021" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโอกาสร่วมงานกับช้อปปี้ประเทศไทย

รายละเอียด เงินรางวัล 150,000
TIME UP
ประกวดไอเดีย YouthWel Hackathon

01 มิถุนายน 2564 - 09 กรกฎาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     YouthWel Hackathon รับสมัครคนรุ่นใหม่ที่ทนไม่ไหว และมีไฟฝันอยากเห็นประเทศไทยมีนโยบายรัฐสวัสดิการ “ทวงคืนคุณภาพชีวิตที่ดี” ให้ผู้คนในสังคมอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และถ้วนหน้า !

รายละเอียด เงินรางวัล 20,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอ ของดีบ้านฉัน 2021

01 มิถุนายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564

ประชาชนทั่วไป

     สบร. จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ภารกิจหลักของ OKMD

รายละเอียด เงินรางวัล 40,000
TIME UP
ประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว Canvas Thailand 2021

01 มิถุนายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564

นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     Palette Artspace ขอเชิญเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว ปีสอง กับ “White Canvas Thailand 2021” เพื่อเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่ ที่มีความสามารถในภูมิภาคเอเชีย

รายละเอียด เงินรางวัล 250,000
TIME UP
ประกวดคลิปวิดีโอ นวัตกรรมเด็นโซ่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต

02 มิถุนายน 2564 - 23 กรกฎาคม 2564

นิสิต/นักศึกษา

     DENSO ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "นวัตกรรมเด็นโซ่  ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียด เงินรางวัล 90,000
FaLang translation system by Faboba