ประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7 หัวข้อ พลาสติก พิทักษ์โลก (Plastics Save The World)

ประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7 หัวข้อ พลาสติก พิทักษ์โลก (Plastics Save The World)

ประเภทการประกวด : Art
รวมเงินรางวัล : 330,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 01/11/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 03/12/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ "มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7" หัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก (Plastics Save The World)”

ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 330,000 บาท

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมีและพลาสติก
 • และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและถูกวิธี
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนแสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการผสมผสานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ประเภทผู้สมัคร
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 12 ปี
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 15 ปี
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 19 ปี
 • ทั้งนี้ ผู้สมัครทั้ง 3 ประเภท ส่งผลงานได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น และผลงานต้องเป็นงานเดี่ยว

 

กติกาการประกวด
วาดภาพ หรือสร้างสรรค์งานศิลปะ ในหัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก” โดยใส่จินตนาการเสริมในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพลาสติกและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ทาง Facebook Page - GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com

 • ระดับประถมศึกษา
  • ภาพวาดที่สมบูรณ์ขนาด 29.7 x 42 ซม. (A3) พร้อมชื่อผลงานและความหมาย โดยผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ เช่น สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี สีอะคริลิค สีน้ำมัน ดินสอดำ หรือสื่อผสม ฯลฯ
  • การส่งผลงานเข้าประกวดรอบคัดเลือก
   • ถ่ายภาพผลงานแบบหน้าตรง เห็นเต็มทั้งผลงาน จำนวน 1 ภาพ
   • กรอกใบสมัครแบบออนไลน์ให้ครบถ้วนและอัปโหลดไฟล์ภาพผลงาน ที่ Google Form: https://forms.gle/SZ5cp5pXmyPpCich6 พร้อมอัพโหลดไฟล์เอกสารความยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครอง (สำหรับผู้เข้าประกวดที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์)
 • ระดับมัธยมศึกษา
  • สร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้เทคนิคสื่อผสม 2 มิติ (Mixed Media)
  • มองได้ด้านเดียว มีฉากหลัง ขนาดผลงานไม่ต่ำกว่า 60 x 80 เซนติเมตร
  • ขนาดผลงานมีความกว้าง ความยาว หรือความสูง ไม่เกิน 100 เซนติเมตร
  • การส่งผลงานเข้าประกวดรอบคัดเลือก
   • ถ่ายภาพผลงาน 3-5 ภาพ โดยเป็นภาพถ่ายแบบหน้าตรง เห็นภาพเต็มทั้งผลงาน จำนวน 1 ภาพ ภาพจากมุมมองด้านซ้าย-ขวา อย่างละ 1 ภาพ และซูมระยะใกล้เพื่อให้เห็นเทคนิคของผลงานได้อีก 2 ภาพ
   • ถ่ายคลิปวิดีโอ ในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน ชิ้นนี้ ความยาวคลิปไม่เกิน 45 วินาที
   • กรอกใบสมัครแบบออนไลน์ให้ครบถ้วน พร้อมอัปโหลดไฟล์ผลงานภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอ ที่ Google Form: https://forms.gle/SZ5cp5pXmyPpCich6 พร้อมแนบไฟล์เอกสารความยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครอง (สำหรับผู้เข้าประกวดที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์)

 

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องกรอกใบสมัครใน Link Google Form ให้ครบถ้วน โดยผู้เข้าร่วมการประกวดที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองเซ็นให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้ความยินยอมได้จาก GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com และให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อ ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน และอัปโหลดไฟล์แนบมาใน Link Google Form
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยเเพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเทอร์เน็ต) และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าว จะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที
 • ผลงานที่ส่งทางออนไลน์จะได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ จากนั้นผู้ที่เข้ารอบจะได้รับการติดต่อจากทีมงาน ให้จัดส่งผลงานตัวจริงมาเพื่อคัดเลือกผลงานในรอบสุดท้าย
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกภาพเพื่อนำไปตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด ภาพที่ได้เข้ารอบจะได้จัดแสดงอยู่บน Hall of Fame ใน Facebook Page - GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และ www.pttgcgroup.com

 

กำหนดการ

 • เปิดรับผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 3 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผลผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย วันที่ 8 ธันวาคม 2564  ทาง GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี
 • ประกาศผล วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ทาง   GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และ www.pttgcgroup.com

 

รางวัลการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล รางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย

 

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0-2511-4178
 • Facebook Page - GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี
 • www.pttgcgroup.com
FaLang translation system by Faboba