ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2564 : 12th UOB Painting of the Year

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2564 : 12th UOB Painting of the Year

ประเภทการประกวด : Art
รวมเงินรางวัล : 1,680,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 11/05/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 15/08/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : ประชาชนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม: ธนาคารยูโอบี

     เปิดกว้างสำหรับศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น และศิลปินอาชีพ โดยไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดหัวข้อ และไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ชิงเงินรางวัลพร้อมโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น


     การประกวดจิตรกรรมยูโอบี เปิดกว้างสำหรับผู้มีสัญชาติและผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศที่มีการจัดประกวดเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น  ผู้เข้าร่วมการประกวดผู้มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย สามารถเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบีที่จัดโดยประเทศไทยได้เท่านั้น

 

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist Category)
  เปิดสำหรับศิลปินที่มีประสบการณ์หรือมีผลงานเป็น Portfolio เคยจัดแสดงผลงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (ยกเว้นการจัดแสดงผลงานเพื่อจบการศึกษา) มีหอศิลป์หรือแกลเลอรี่ส่งเป็นตัวแทนเข้าประกวด หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เป็นที่ยอมรับ (ยกเว้นการประกวดในสถานศึกษา)
 2. ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist Category)
  เปิดสำหรับศิลปินทุกท่านที่กำลังศึกษาด้านศิลปะ กำลังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพ หรือเพียงแค่มีใจรักการวาดภาพ

คุณสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น ไม่มีการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งสำหรับประเภทศิลปินอาชีพ และประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น

 

รางวัลของการประกวด

ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist) มี 4 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year​ ​750,000 ​​บาท พร้อมโอกาสในการประกวดระดับภูมิภาค ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ UOB Southeast Asian Painting of the Year อีก 10,000 เหรียญสหรัฐ และโอกาสในการเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 • รางวัลเหรียญทอง​​​​ 300,000 ​​บาท
 • รางวัลเหรียญเงิน​​​​ 240,000​​ บาท
 • รางวัลเหรียญทองแดง ​​​​150,000 ​​บาท

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist) มี 4 รางวัล

 • รางวัล Most Promising Artist of the Year ​​90,000 ​​บาท
 • รางวัลเหรียญทอง​​​​ 75,000​​ บาท
 • รางวัลเหรียญเงิน​​​​ 45,000​​ บาท
 • รางวัลเหรียญทองแดง ​​​​30,000 ​​บาท

ทุกรางวัลของประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่นจะได้รับรางวัลพิเศษ คือ อุปกรณ์ศิลปะมูลค่า 10,000 บาทร่วมด้วย เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

 

การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 • ศิลปินสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในประเภทที่เลือกได้ไม่เกิน 3 ผลงาน

 

ผลงานของผู้ชนะการประกวด

 • ผลงานทั้งหมดที่ชนะการประกวด รวมถึงเอกสารและวัสดุที่่มอบให้กับธนาคารยูโอบี ถือเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินของธนาคารยูโอบีแต่เพียงผู้เดียว ขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมการประกวดถ่ายรูปผลงานของตนเองไว้เป็นบันทึกส่วนตัวก่อนส่งมอบผลงานนั้น

 

การสร้างสรรค์ผลงาน

 • ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดสามารถเป็นงานที่สร้างสรรค์จากเทคนิคใดก็ได้ เช่น สีอะคริลิก สีบาติก แปรงจีน เทคนิค Collage ดินสอสี หมึก สื่อผสม (mixed media) สีน้ำมัน สีน้ำ หรือสื่อประเภทอื่น โดยสามารถใช้เทคนิคการตัดแปะ (collages) สร้างลายนูน (two-dimensional embossed paintings) และภาพวาดแบบสามมิติ (three-dimensional paintings) ได้ แต่จะต้องมีความหนาจากพื้นผิวไม่เกิน 5 เซนติเมตร รวมกรอบรูป (ถ้ามี)
 • ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดจะใส่กรอบหรือไม่ใส่กรอบก็ได้ โดยขนาดความสูงและความกว้างของผลงานต้องไม่เกินด้านละ 180 ซม. รวมกรอบรูป (ถ้ามี)
 • ต้องเป็นผลงานต้นฉบับ และไม่ควรสร้างสรรค์ไว้นานเกิน 2 ปี ก่อนวันที่กำหนดให้ส่งผลงาน ผลงานต้องไม่เคยนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่เคยนำออกมาจำหน่าย ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่เคยเข้าร่วมการประกวดหรือชนะการประกวดจากการประกวดใดๆ หรือจัดแสดงมาก่อน

สื่อเคลื่อนไหว (video artworks) ศิลปะจัดวาง (installations) และประติมากรรม (sculptures) ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้

 

เกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานจิตรกรรมจะถูกตัดสินตามเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบ และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน
 • ธนาคารยูโอบีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินภาพ คณะกรรมการจะประกอบด้วยศิลปิน / ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ / นักวิจารณ์ศิลปะ / ภัณฑารักษ์ หรือผู้ชำนาญการระดับมืออาชีพอื่นๆ ที่อยู่ในประเทศ และ / หรือต่างประเทศ โดยธนาคารยูโอบีจะเป็นผู้ประกาศแต่งตั้ง

 

กำหนดระยะเวลาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

 • ศิลปินสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผ่านช่องทาง E-Submission ได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม 2564

 

สามารถติดตามข่าวสารการประกวดได้เพิ่มเติมผ่านช่องทางเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดียของธนาคารยูโอบี
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://www.facebook.com/uob.th

FaLang translation system by Faboba