ประกวดคอสเพลย์ AIS eSports Cosplay Championship 2020

ประกวดคอสเพลย์ AIS eSports Cosplay Championship 2020

ประเภทการประกวด : Cosplay
รวมเงินรางวัล : 60,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 01/01/2563
หมดเขตส่งผลงาน : 31/01/2563 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม: AIS eSports Cosplay Championship 2020

AIS eSports ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดคอสเพลย์ "AIS eSports Cosplay Championship 2020" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

 

ประเภทของการประกวด

การประกวดคอสเพลย์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ผู้ประกวดจะต้องเลือกลงประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

 1. ตัวละครชาย Male Champion
 2. ตัวละครหญิง Female Champion
 3. ตัวละครสัตว์ประหลาดและหุ่นยนต์ Monster & Mechanic Champion

พิจารณาจากเพศสภาพหรือเผ่าพันธุ์ของตัวละครจากเกมที่เลือกประกวด ไม่ใช่เพศของผู้สมัคร

 

รูปแบบการประกวด

     เป็นกิจกรรมการประกวดแต่งกายคอสเพลย์แบบเดี่ยว โดยจำกัดเฉพาะตัวละครจากเกมเท่านั้น ผู้ประกวดทุกคนจะมีเวลาไม่เกิน 60 วินาที บนเวที สำหรับการนำเสนอความเป็นตัวละครนั้น ๆ ไม่อนุญาตให้ใช้เพลงประกอบหรือวีดิทัศน์ที่นำมาเอง (ทางงานจะมีเพลงกลางของการประกวด เพื่อความเสมอภาคในการนำเสนอตัวละคร)

 

กำหนดระยะเวลา

     วิธีการสมัครเข้าประกวด

 • สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ก่อนเวลา 23:59 น.
 • รับสมัครหน้างาน ณ จุดรายงานตัวของผู้ประกวด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 15.00 น.
 • วันประกวด : เสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ งาน Thailand Game Expo 2020 ไบเทค บางนา

 

รางวัลการประกวด

     การประกวดแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภทแต่ละประเภทมี 3 รางวัล และมีรางวัลที่พิจารณารวมจากผู้ประกวดอีก 2 รางวัลพิเศษ ดังนี้

 • ประเภทตัวละครชาย Male Champion
  - รางวัลชนะเลิศ Male Champion จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
  - รางวัลชมเชย Male Champion จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

 • ประเภทตัวละครหญิง Female Champion
  - รางวัลชนะเลิศ Female Champion จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
  - รางวัลชมเชย Female Champion จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

 • ประเภทตัวละครสัตว์ประหลาดและหุ่นยนต์ Monster & Mechanic Champion
  - รางวัลชนะเลิศ Monster & Mechanic Champion จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
  - รางวัลชมเชย Monster & Mechanic Champion จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

 • รางวัลพิเศษ ขวัญใจทีมงาน Gift Set จาก AIS จำนวน 1 รางวัล (พิจารณารวมจากผู้ประกวดทุกคน)

 • รางวัลพิเศษ Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท (พิจารณารวมจากผู้ประกวดทุกคน)

หมายเหตุ รางวัลที่เป็นเงินสด จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และจะได้รับหลังจากจบการประกวดประมาณ​ 45 วัน

 

ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/AISeSports

FaLang translation system by Faboba