ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และลายกระเป๋าผ้า L'ART LOGO & BAG DESIGN CONTEST

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และลายกระเป๋าผ้า L'ART LOGO & BAG DESIGN CONTEST

ประเภทการประกวด : Design
รวมเงินรางวัล : 15,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 13/05/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 31/05/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และลายกระเป๋าผ้า "L'ART LOGO & BAG DESIGN CONTEST" เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ครบรอบ 60 ปี

ที่ก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

 

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (ส่งผลงาน เข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 ผลงาน (ตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้า) รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้า ต้องประกอบด้วยอักษรย่อ “LARTS TU” หรือข้อความ "คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ที่สะท้อนถึงค่านิยมองค์กรของคณะฯ “เคารพร่วมใจบนความหลากหลาย “In diversity we respect and collaborate” คำชี้แจง: บนความหลากหลาย เราจะ “ให้เกียรติทุกคน เพราะเราเป็นทีมเดียวกัน” (Respect) และจะ “ทำงานด้วยความร่วมแรงร่วมใจ รวมพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอก ด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ” (Collaborate)
 2. ตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้า ต้องมีความ ทันสมัย สวยงาม ชัดเจน และมีเอกลักษณ์
 3. ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร (แบบอักษรและส่วนประกอบต่าง ๆ ในตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้า ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์หรือสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เท่านั้น) สีที่ใช้ในการออกแบบ คือ สีส้ม (Code : Orang #F15A29) เป็นหลัก
 4. ผลงานตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้าต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงกับสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 5. ขนาดกระเป๋าผ้าเท่ากับ (37X41 CM) ทรงกระเป๋าแบบก้นขยาย
 6. ผลงานต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe illustrator หรือ Adobe photoshop เท่านั้น
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตัวเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้า ของหน่วยงานหรือบุคคลอื่น หากตรวจพบผลงานนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
 8. ผู้ส่งผลงานต้อง follow และอัพรูปที่ส่งประกวดทาง twiiter: LArtsThammasat หรือ IG: lartsthammasat พร้อม hashtag #60ปีศิลปศาสตร์มธ #Anniversary 60th LartsTU
 9. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยอนุญาตให้สามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้จริง
 10. คณะกรรมการตัดสิน และบุคลากรคณะฯ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้

 

กำหนดการและการส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้า

 1. ส่งผลงานทางอีเมล ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หัวข้อ [การประกวด LOGO] โดยนาย/นางสาวXXXX
 2. วันสุดท้ายของการรับผลงาน คือ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. (ดูจากวันเวลาในการส่งอีเมล)
 3. ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้า ทาง
   - Facebook : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (www.facebook.com/pr.larts.tu)
   - เว็บไซต์คณะฯ : https://arts.tu.ac.th

 

รางวัลสำหรับส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้า เข้าร่วมประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • ทุกผลงานจะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผลงานจะได้รับการนำเสนอทาง Website คณะฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่ประกาศผล

 

หมายเหตุ

 • คณะฯ จะเชิญผู้ชนะเลิศรับรางวัล ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
 • หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินคณะกรรมการคณะฯ จะแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน

 

ติดต่อสอบถาม

 • งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หมายเลขโทรศัพท์ 02-696-5674
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Facebook : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (www.facebook.com/pr.larts.tu)


FaLang translation system by Faboba