ประกวดออกแบบร้านสะดวกซัก Alliance Laundromat Design Contest 2021

ประกวดออกแบบร้านสะดวกซัก Alliance Laundromat Design Contest 2021

ประเภทการประกวด : Design
รวมเงินรางวัล : 120,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 25/11/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 31/01/2565 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นิสิต/นักศึกษา

บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ ( ประเทศไทย ) จำกัด ขอเชิญนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาโท หรือคณะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบร้านสะดวกซัก

“Alliance Laundromat Design Contest 2021” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 120,000 บาท

 

คอนเซปต์ของสินค้า
“เปลี่ยนการซักอบผ้าของคุณให้กลายเป็นเรื่องสะดวกสบาย”

 

เงื่อนไขในการออกแบบ

 • ออกแบบร้านสะดวกซัก โดยต้องใช้เครื่องซักอบของอัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ ภายใต้แบรนด์ : Speed Queen, Huebsch, Primus หรือ IPSO สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ www.alliancelaundry.com
 • ออกแบบชื่อและโลโก้ของร้านสะดวกซัก
 • ออกแบบร้านเป็นแบบ Stand Alone หรือ แบบ Commercial building เน้นการออกแบบที่สามารถนำแบบมาสร้างได้จริง ถ้าเลือกออกแบบเป็นร้าน Stand Alone ควรคำนึงถึงการออกแบบพื้นที่ลานจอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าด้วย
 • ออกแบบร้านทั้งภายนอกและภายใน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น อ่างล้างมือ โต๊ะสำหรับพับผ้า รถเข็นผ้า ในขณะรอซักหรืออบผ้ามีที่นั่งรอ มีปลั๊กสำหรับชาร์ตมือถือ มุมกาแฟ ฯลฯ
 • ออกแบบโดยเน้นความสำคัญกับความสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า การจัดวางพื้นที่สำหรับกิจกรรมซักผ้าอย่างเหมาะสม มีเฟอนิเจอร์กับอุปกรณ์ใช้สอยสำหรับร้านสะดวกซัก
 • ออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีความสวยงามและศึกษาโครงสร้าง รวมถึงระบบการติดตั้งครื่องซัก เครื่องอบ การวางท่อน้ำและการเซอวิสของเครื่องซัก เครื่องอบเพื่อสามารถนำแบบไปสร้างได้จริง

 

กติกาการประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
  • ผู้ส่งผลงานต้องเป็นบุคคล โดยต้องลงทะเบียนกับ Link https://alliancelaundromatcontest.com
  • โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ปัจจุบัน, สถานศึกษา, คณะ, ชั้นปี, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, สำเนาบัตรนิสิต/นักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชนให้ครบถ้วน
 2. ผลงานประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่นอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ปรากฏอยู่ในชิ้นงาน และไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะ
 3. และถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพื่อมอบให้แก่ผู้มิสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป
 4. การตัดสินของคณะกรรมการจากทางบริษัทอัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ ซิสเต็มส์ ถือเป็นที่สุด
 5. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทอัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ ซิสเต็มส์ โดยผลงานที่ชนะอาจจะนำแบบมาสร้างเป็นร้านจริง

 

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 • ลงทะเบียน โดยเข้าลิงค์ https://alliancelaundromatcontest.com
  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลและแนบไฟล์ข้อมูลให้ครบถ้วน โดยหากกดลงทะเบียนเรียบร้อย ผู้สมัครจะได้รับ อีเมลยืนยันพร้อมลิงค์สำหรับส่งผลงานทางอีเมลที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้
 • การส่งผลงาน โดยผ่านทางลิงค์ที่ได้รับทางอีเมล หรือ https://alliancelaundromatcontest.com เลือก “ส่งผลงาน”
  ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดผลงานตามที่กำหนดให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด แนวคิดในการออกแบบ ชื่อและโลโก้ร้าน แปลน รูปด้านบน ด้านข้างซ้ายขวา ภาพ Perspective และรายละเอียดของวัสดุที่ใช้พร้อม การเซอวิสเครื่องซักเครื่องอบ ส่งเป็นไฟล์ PDF ขนาดความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และขนาดไม่เกิน 25 MB ต่อไฟล์ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2565
 • การประกาศผล ( Reward announcement )
  ท่านสามารถตรวจสอบผลการแข่งขันได้ทาง https://alliancelaundromatcontest.com ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป

 

หลักเกณฑ์การตัดสิน ( Rules )

 • แนวความคิดและความสร้างสรรค์ในการออกแบบ
 • การออกแบบโดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใช้สอยได้อย่างเหมาะสม
 • การออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกของลูกค้าในการที่มีพื้นที่ใช้สอยในการย้ายผ้าจากเครื่องซักสู่เครื่องอบและมีโต๊ะไว้สำหรับพับผ้าเก็บลงตระกร้าได้
 • การออกแบบที่มีศักยภาพและความเป็นไปได้ในการพัฒนาแบบเพื่อสร้างผลงานที่สามารถสร้างได้จริง จะต้องคำนึงถึงทางเข้าออกทั้งหมด รวมถีงระบบการติดตั้งครื่องซักเครื่องอบ การวางท่อน้ำและการเซอวิสของเครื่องซักเครื่องอบ เพื่อสามารถนำมาแบบมาสร้างจริงได้
 • มีความสวยงาม เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

 

คณะกรรมการตัดสินของอัลไลแอนซ์ ลอนดรี้

 • Mr. Jeffrey Hopkins, VP Sales - Asia/Pacific/Latin America, Alliance Laundry Systems LLC
 • Mr. Sukree Kirai, Senior Regional Sales Manager - Indochina, Alliance Laundry Systems LLC
 • Mr. Ben Dobbs, Plant Managing Director, Alliance Laundry (Thailand) Co., Ltd.
 • Mr. Kittiphan Katuang-ngan -Customer Experience Manager -APAC, Alliance Laundry (Thailand) Co., Ltd..

 

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 และที่ 5 รับเงินรางวัล 10,000 บาท

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลจะได้รับเงินรางวัลเต็มจำนวนส่วนภาษีหัก ณ ที่จ่ายทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดูแลในส่วนนี้

 

ติดต่อสอบถาม

 • คุณนงลักษณ์ ห่วงมิตร ฝ่ายประสานงานการประกวด
 • เบอร์ 086-3428600
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FaLang translation system by Faboba