การประกวด Graphic Design สำหรับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

การประกวด Graphic Design สำหรับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ประเภทการประกวด : Design
รวมเงินรางวัล : 50,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 01/07/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 25/07/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : ประชาชนทั่วไป

     สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นกระบวนการที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคม มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ และเรียนรู้ร่วมกันด้วยความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างของกันและกัน เพื่อนำไปสู่การสร้าง “นโยบายสาธารณะ” ที่คำนึงถึงคุณค่าในทุกมิติ

เช่น มิติทางสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่ความสุขที่สังคมเห็นพ้องในทิศทางเดียวกัน   ที่ผ่านมามีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาแล้ว 13 ครั้ง (พ.ศ. 2551-2563)

     โจทย์สำหรับการประกวดออกแบบกราฟฟิก คือ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พลังพลเมืองตื่นรู้...สู้วิกฤตสุขภาพ”

     สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 จัดในรูปแบบไฮบริด ที่ผสมผสานระหว่างการจัดงานในรูปแบบปกติ และเพิ่มช่องทางออนไลน์ให้ผู้สนใจร่วมชมงานได้ เพื่อลดความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมงานจากวิกฤตโควิด-19 โดยจัดขึ้นในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 ภายใต้ประเด็นหลัก (Theme)  “พลังพลเมืองตื่นรู้...สู้วิกฤตสุขภาพ”

พลเมืองตื่นรู้ (active citizen) หมายถึง พลเมืองของประเทศไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม มีความตระหนักรู้และกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของประเทศ

     วิกฤตสุขภาพ หมายถึง ภาวะทางสุขภาพทั้ง 4 มิติ (กาย จิตใจ ปัญญา สังคม) ที่ไม่อยู่ในภาวะปกติ อาจเกิดจากธรรมชาติหรือไม่ก็ได้ เป็นเหตุการณ์ที่มีอยู่ในภาวะอันตราย ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อมโดยรวม ต้องมีนโยบายหรือการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาภายในเวลาที่จำกัด

 

ลักษณะเด่น/บุคลิกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มาจากการมีส่วนร่วม และคำนึงถึงคุณค่าในทุกมิติ เพื่อให้ได้นโยบายสาธารณะ “เพื่อสุขภาพ”* ในความหมายของสุขภาพที่ไม่จำกัดเพียงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ และการสาธารณสุข

 

ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดส่งผลงานออกแบบกราฟิก ขนาด A4 ทั้งไฟล์แนวตั้งและแนวนอน (รวม 2 ไฟล์) สำหรับใช้สื่อความหมายถึงธีมงาน (Theme) การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14
 2. ผลงานต้องมีองค์ประกอบหลัก คือ
  1. โลโก้ 2 โลโก้ คือ โลโก้สมัชชาสุขภาพ และโลโก้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (โหลดได้ที่นี่)
  2. ข้อความ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พลังพลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพ”
  3. วันที่ 15-16 ธันวาคม 2564  ณ หอประชุมใหญ่ ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  4. โทนสีหลักคือ สีม่วง (ตามโลโก้สมัชชาสุขภาพ)
 3. ผู้เข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อสื่อความหมายตามธีมงานได้ตามความเหมาะสมและสวยงาม

 

รูปแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวด

ไฟล์ Jpeg ขนาด A4 จำนวน 2 ไฟล์ (แนวตั้งและแนวนอน) ความละเอียด 300dpi

*** ทุกผลงานออกแบบโดยใช้ Vector แต่นำส่งไฟล์ .ai เฉพาะผู้ได้รับรางวัลเท่านั้น ***

ดูตัวอย่างผลงานจากงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13

 

ประเภทของรางวัล

 • Committee Vote 1 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาท
 • Popular Vote 10 รางวัล เงินรางวัลละ 3,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดเพศและการศึกษา
 • ไม่ประกอบอาชีพในสายงานด้านการออกแบบกราฟฟิก

 

กติกาการประกวด

 • ผลงานทุกชิ้นต้องผ่านการออกแบบด้วยตนเองในทุกองค์ประกอบ ไม่ใช้สัญลักษณ์ ภาพ หรือข้อความที่จัดทำโดยบุคคลหรือองค์กรอื่น หากพบว่าผลงานมีการละเมิดลิขสิทธิ์ คัดลอกหรือผลิตซ้ำ จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที แลtหากพบภายหลังว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลนั้น ละเมิดกฎหมาย ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณี
 • รางวัล Committee Vote ได้รับการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • รางวัล Popular Vote ตัดสินจากยอดไลค์ในเฟซบุ๊ก รวมสูงสุดจำนวน 10 ผลงาน โดยทุกผลงานที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องมีคุณสมบัติถูกต้อง
 • ผู้ชนะการประกวดจะไม่ได้รับรางวัล หากไม่ส่งผลงานในรูปแบบ Vector ก่อนการประกาศผลรางวัล
 • ลิขสิทธิ์ผลงานที่ชนะการประกวดเป็นของเวทีการประกวด
 • การตัดสินโดยคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

กำหนดส่งผลงาน

ภายในวันที่ 25 ก.ค. 64

 

ประกาศผลการตัดสิน

วันที่ 30 ก.ค. 64 ทาง  https://www.facebook.com/NHCO.thai

 

ช่องทางส่งผลงาน

https://forms.gle/JFDA6BP6bS8FoKTk6

FaLang translation system by Faboba