ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life)

ประเภทการประกวด : Design
รวมเงินรางวัล : 65,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 01/11/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 15/11/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ถึง ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

ออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ในโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7 ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานโครงการเพื่อสังคมในแผนระยะยาว 10 ปี (ปี 2563 – 2573) ของ ปตท.สผ. เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องทะเลไทย และเพิ่มรายได้แก่ชุมชน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 65,000 บาท

 

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 • มีสถานภาพเป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ถึง ระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

 

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Fanpage : PTTEP Teenergy
 2. ส่งผลงานประเภทบุคคลเท่านั้น โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกิน 2 ผลงาน
 3. กรอกแบบฟอร์มรับสมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งส่งผลงานในรูปแบบ Google Forms ที่กำหนดไว้เท่านั้น
 4. ส่งสำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา ที่ออกด้วยสถาบันการศึกษาที่ผู้เข้าประกวดกำลังศึกษาอยู่
 5. ส่งผลงานโดยอัปโหลดไฟล์ในรูปแบบ .jpg. หรือ .pdf ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 10 MB เท่านั้น
 6. ส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ผลงาน พร้อมรายละเอียดคำอธิบายแนวคิดและแรงบันดาลใจในผลงานออกแบบแต่ละผลงานให้ชัดเจน
 7. ออกแบบผลงานขนาดเท่า A4 ได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ โดย 1 ผลงานจะต้องประกอบด้วย
  • ผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์แบบ Full Color บนพื้นหลังสีขาว
  • ผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์แบบ Full Color บนพื้นหลังสีเทา (PTTEP Cool Grey)
  • ผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ 1 สี สีฟ้า (PTTEP Light Blue) บนพื้นหลังสีขาว
  • ผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ 1 สี สีขาว บนพื้นหลังเทา (PTTEP Cool Grey) โดยสามารถดาวน์โหลด Template พื้นหลังสำหรับออกแบบตราสัญลักษณ์ได้ที่ link แบบฟอร์มการรับสมัคร
 8. ผลงานออกแบบต้องสะท้อนตัวตน (PTTEP DNA) และอัตลักษณ์ของ ปตท.สผ. (Corporate Identity)
  • การออกแบบผลงานต้องสะท้อนตัวตนของ ปตท.สผ. (PTTEP DNA)
  • ต้องใช้สีอัตลักษณ์ของ ปตท.สผ. ตามที่กำหนด
  • ห้ามนำตราสัญลักษณ์ (Logo) ปตท.สผ. ไปเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบผลงาน โดยสามารถดาวน์โหลด ข้อมูล PTTEP DNA และ C.I. ได้ที่ link แบบฟอร์ม

 

กำหนดการการรับสมัคร และการประกวด

 • สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 ผลงาน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
 • ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 5 คน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตัดสินและมอบรางวัลในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และการจัดกิจกรรมอาจจัดขึ้นในรูปแบบ Onsite และ/หรือ Online โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 5 ผลงาน เพื่อยืนยันนัดหมายวัน - เวลา สถานที่ ในการเข้าร่วมกิจกรรมตัดสินและมอบรางวัล

 

เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)

 • รอบคัดเลือก
  • Concept / Relevance to “Ocean for life” (25 คะแนน) สามารถสื่อความหมายถึงแนวคิด การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลภายใต้ กลยุทธ์ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for life)
  • Creativity (25 คะแนน) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทันสมัย
  • Attractiveness (25 คะแนน) ความสวยงาม เป็นที่จดจำ
  • Implementation Possibility (25 คะแนน) การนำไปใช้ได้จริง ในการผลิตสื่อต่าง ๆ ของ ปตท.สผ.
 • รอบตัดสิน 5 ผลงาน แบ่งเป็น 2 หมวด ดังนี้
  • หมวดที่ 1 (80%)
   • Concept / Relevance to “Ocean for life” (25 คะแนน)
   • Popular Vote จากพนักงาน ปตท.สผ.
   • Creativity (25 คะแนน)
   • Attractiveness (25 คะแนน)
   • Implementation Possibility (25 คะแนน)
  • หมวดที่ 2 (20%)
   • Popular Vote จากพนักงาน ปตท.สผ.

 

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตร

 

ติดต่อสอบถาม

 • พรหมชนก สุขุมาลพันธ์
 • 063-473-7770 / 061-551-9910
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FaLang translation system by Faboba