การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 5 (5th National Youth Design Awards)

การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 5 (5th National Youth Design Awards)

ประเภทการประกวด : Design
รวมเงินรางวัล : 450,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 01/05/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 30/06/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม: NYD

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ขอเชิญเยาวชนไทยอายุไม่เกิน 25ปี ส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมการประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาท

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ

 • คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

     จึงได้จัดการประกวด ออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 5 ขึ้น เพื่อคัดสรรผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ สำหรับการเป็น เจ้าภาพเอเปคของไทยในปี พ.ศ. 2565 โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสะท้อนประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดัน (priorities) สาขาความร่วมมือที่สำคัญ (key areas) และแนวคิดหลัก (theme) ที่ไทย มุ่งเน้นในช่วงการเป็นเจ้าภาพในปีพ.ศ. 2565 มีความสวยงาม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ สื่อความหมายถึงความเป็นไทยและความร่วมมือของประเทศสมาชิก

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • เยาวชนไทย อายุไม่เกิน 25 ปี (อายุครบ 25 ปีก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564) โดยสามารถสมัครเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบคู่

 

โจทย์การประกวด

ออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี พ.ศ. 2565 โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 • ตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์และตัวอักษร คำว่า APEC 2022 Thailand
 • ตราสัญลักษณ์จะต้องสื่อสารแนวคิดโดยภาพรวม ดังนี้
  ประเด็นสำคัญที่ไทยต้องการผลักดัน (Priorities) มี 3 ด้าน ได้แก่
     1. การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
     2. การฟื้นฟูความเชื่อมโยงในเอเปค โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว
     3. การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
  สาขาที่ไทยควรให้ความสำคัญ (Key Areas) มี 5 เรื่อง ได้แก่
     1. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
     2. การก้าวไปสู่สังคมดิจิทัล
     3. สุขภาพและสุขภาวะที่ดี (well-being)
     4. ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร และ
     5. การเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ
 • ตราสัญลักษณ์ต้องมีรูปแบบที่ทันสมัย สะท้อนความเป็นผู้นำและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความเป็นไทย
 • การออกแบบใช้สีได้ไม่เกิน 4 สีโดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นในการใช้งานในสื่อที่หลากหลายเช่น การทำตราประทับหรือการพิมพ์แบบสีเดียว การพิมพ์แบบซิลค์สกรีน การปักผ้า เป็นต้น
 • ออกแบบตราสัญลักษณ์ในขนาดที่เหมาะสม จัดวางลงในกระดาษขนาด A4 (21 x 29.7 ซม.) ในกรณีที่ออกแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นไฟล์ .jpg โหมดสี RGB ความละเอียด 300 ppi หรือในกรณีวาดด้วยมือลงในกระดาษขนาด A4 ให้สแกนภาพหรือถ่ายภาพเป็นไฟล์ .jpg เพื่อใช้อัปโหลดในเว็บสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

 

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน
 2. สมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ได้ทาง https://forms.gle/nP1n2Jys9cAPGqjj8 โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และอัปโหลดผลงานเป็นไฟล์ .jpg เท่านั้น หากต้องการส่งผลงานมากกว่า 1 ผลงานจะต้องทำการสมัครและอัปโหลดผลงานใหม่อีกครั้ง
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งไม่เคยส่งเข้าประกวดในการประกวดอื่นใดมาก่อน

 

กำหนดการ

 1. สมัครและส่งผลงานทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564
 2. จัดแถลงข่าว/ชี้แจงโจทย์วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ กระทรวงการต่างประเทศ และถ่ายทอดสดออนไลน์ทาง Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศ และ NYDAWARDS
 3. คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน 10 ผลงานเพื่อเข้ารอบคัดเลือก วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
 4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานสู่รอบสุดท้าย วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
 5. คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน 5 ผลงานเพื่อเข้ารอบสุดท้าย วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
 6. คณะกรรมการคัดเลือกนำเสนอ 5 ผลงานต่อคณะกรรมการระดับชาติเพื่อตัดสินรางวัลชนะเลิศในเดือนสิงหาคม 2564 โดยผู้ชนะเลิศการประกวดจะต้องปรับปรุงผลงานขั้นสุดท้ายตามข้อคิดเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและคณะกรรมการระดับชาติและส่งมอบตราสัญลักษณ์พร้อมคู่มือการใช้งานให้กระทรวงการต่างประเทศ

 

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 150,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 4 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

 

เกณฑ์การพิจารณา

 1. ความคิดสร้างสรรค์
 2. การสื่อความหมาย
 3. ความสวยงามตามหลักการออกแบบ
 4. ความเหมาะสมในการใช้งาน

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการรอบคัดเลือก

 1. นักวิชาการด้านการออกแบบ
 2. นักออกแบบมืออาชีพ
 3. ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. สื่อมวลชน

 

ติดตามข่าวสารการประกวด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
https://www.facebook.com/NYDAWARDS

FaLang translation system by Faboba