ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (Thailand Innovation Awards 21)

ประเภทการประกวด : Innovation
รวมเงินรางวัล : 100,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 08/05/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 08/06/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา

   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับ ปวช. นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปวส. หรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวด Thailand Innovation Awards 21 (TIA21) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล

     ผลงานและสาขาการประกวด เป็นผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ การออกแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือแนวคิดซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต หรือถึงขั้นจดสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้หากเป็นการดัดแปลง หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากต้นแบบที่มีอยู่แล้วจะต้องแจ้งให้ทราบถึงต้นแบบของผลงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คุณสมบัติ

 • นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับ ปวช.
 • นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปวส.หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน หรือสถาบันเทียบเท่า ทั่วประเทศหรือเป็นผลงานต่อยอดระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี
 • กลุ่มละไม่เกิน 3 คน โดยมีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และครีเอทีฟ

 

ลักษณะผลงาน

     นวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการใหม่ โดยให้ความสำคัญประเด็นหลัก STEAM for Creative Economy กล่าวเป็น เป็นนวัตกรรมที่ใช้ศาสตร์ทางด้าน วิทยาศาสตร์(Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) ศิลป(Art) คณิตศาสตร์(Mathematics) แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปธรรม อาทิ ทางด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน หรืออื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมดี ประชามีสุข อย่างยั่งยืน

 

เกณฑ์การพิจารณา

 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เเละระดับความใหม่
 • ศักยภาพเชิงนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์ได้โดยคำนึงถึงตลาดเเละผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม
 • ศักยภาพเเละความเป็นไปได้เชิงเทคนิคของผลงาน
 • ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ความสมบูรณ์ของเอกสาร คุณภาพของผลงานเเละการนำเสนอTimeline การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

 1. สมัครเข้าโครงการ : วันนี้ - 8 มิถุนายน 2564
 2. ประกาศผล : 16 มิถุนายน 2564
 3. CAMP : Virtual oreintation camp (online)  13 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2564
 4. ปรึกษาและพัฒนาผลงาน: กรกฎาคม 2564
 5. ส่งร่างผลงานและแผนธุรกิจ: 5 สิงหาคม 2564
 6. กิจกรรมเครือข่าย: 12 สิงหาคม 2564
 7. ประกวดรอบที่ 1 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 :  13-14 สิงหาคม 2564
 8. เผยแพร่และพัฒนาผลงาน: กันยายน 2564
 9. ประกวดรอบตัดสินและมอบรางวัลในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ 4-5 ตุลาคม 2564
 10. เสนอต่อยอดโครงการจาก สนช.
 11. ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดเวทีต่างประเทศ

 

หมายเหตุ

 • หากสาขาใดไม่มีโครงการที่สมควรได้รับรางวัลในบางรางวัล คณะกรรมการตัดสินมี สิทธิ์งดการให้รางวัลหรือปรับเปลี่ยนเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้สมัครหรือผลงานที่ไม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 • เมื่อส่งใบสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกในทีม
 • การประกาดผลรางวัลระดับประเทศในเดือนตุลาคม ทุกทีมที่เข้ารับรางวัลต้องอยู่ แสดงผลงาน 4-5 ตุลาคม 2564
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 • สมาคมฯ ไม่ถือสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • ผลงานที่มีผู้ร่วมจัดทำหลายคนจะต้องตกลงกันเองในการแบ่งรางวัล หรือคัดเลือกผู้ ที่จะไปต่างประเทศ

 

สมัครได้ที่ : https://steam4i.nia.or.th/camp/register/16

พร้อมทั้ง Upload ไฟล์ PDF แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

(ตั้งชื่อไฟล์ : TIA21_ชื่อผลงาน.pdf)

Download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1NY9RO-aUREP-cK6VgM3jj21KUuZZRxLA/view?usp=sharing

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 1. 080-271-0790 (สาธิตา), 088-014-8795 (วรางคณา)
 2. Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. Page Facebook : TIA : Thailand Innovation Awards
FaLang translation system by Faboba