ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน : Chiang Mai Blooms

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน : Chiang Mai Blooms

ประเภทการประกวด : Media
รวมเงินรางวัล : 50,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 15/01/2563
หมดเขตส่งผลงาน : 20/02/2563 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม: เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน : Chiang Mai Blooms

     ผู้จัดเทศกาลดอกไม้เชียงใหม่ (Chiang Mai Blooms 2019) ร่วมกับหอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน : Chiang Mai Blooms” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานด้านภาพถ่ายวีดีทัศน์ (Clip VDO) และถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับของเชียงใหม่
  • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านผลงานภาพเคลื่อนไหน ในงานเทศกาลถ่ายดอกไม้นานาพันธุ์ Chiang Mai Blooms 2020 ที่ปลูกและจัดขึ นในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับชาติและนานาชาติ

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

  • นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (ไม่จ้ากัดอายุ และสัญชาติ)

 

กำหนดระยะเวลา

  • เทศกาลจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2563
  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

 

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ จ้านวน 1 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ ล้าดับที่ 1 จ้านวน 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ ล้าดับที่ 2 จ้านวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม

หอภาพถ่ายล้านนา (อาคารสีฟ้าด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พื นถิ่นล้านนา) ถนนพระปกเกล้า อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นวันอาทิตย์, จันทร์)

หมายเลขโทรศัพท์ 052 – 000393

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/cmhopth

FaLang translation system by Faboba