ประกวดสื่อแอนิเมชัน Bilibili UP NEXT Animator Award 2021 ภายใต้หัวข้อ วาไรตี้ (ความหลากหลายที่ไม่จำกัดประเภท)

ประกวดสื่อแอนิเมชัน Bilibili UP NEXT Animator Award 2021 ภายใต้หัวข้อ วาไรตี้ (ความหลากหลายที่ไม่จำกัดประเภท)

ประเภทการประกวด : Media
รวมเงินรางวัล : 840,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 06/09/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 31/10/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม: Bilibili

        Bilibili เปิดพื้นที่ให้แก่ นักสร้างสรรค์แอนิเมชันไทยได้ร่วมส่งผลงานแอนิเมชัน เพื่อแสดงฝีมือและศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับโอกาส ร่วมชิงเงินรางวัล

มูลค่ารวมกว่า 650,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร และสำหรับทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเงินสนับสนุนทีม ทีมละ 10,000 บาท รวมมูลค่าเงินรางวัลในโครงการทั้งสิ้นกว่า 840,000 บาท

     Bilibili UP NEXT Animator Award 2021 งานประกวดแอนิเมชัน ที่ถูกจัดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย “Bilibili” เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอคอนเทนต์ชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโครงการ “Bilibili UP NEXT Animator Award 2021 เพื่อเฟ้นหาผลงานชั้นยอดของนักสร้างแอนิเมชันชาวไทยให้พร้อมก้าวสู่เส้นทางการเป็นแอนิเมเตอร์หรือคอนเทนต์ ครีเอเตอร์มืออาชีพในระดับสากล 


 


วัตถุประสงค์

 1. เฟ้นหาสุดยอดผลงานแอนิเมชันจากฝีมือของคนไทย 
 2. ผลักดันและเปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์แอนิเมชันไทยรุ่นใหม่ได้แสดงฝีมือและโชว์ศักยภาพในการผลิตสื่อแอนิเมชัน

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

คุณสมบัติของผู้ประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. ประเภทที่ 1 นิสิต / นักศึกษา 
  • กำหนดให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น)
  • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งรายบุคคลหรือรายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน (ในรูปแบบกลุ่ม จะต้องตั้งชื่อกลุ่มให้ชัดเจน)
  • กรณีผู้เข้าร่วมประกวดที่เป็นชาวต่างชาติที่มีความประสงค์ในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้เฉพาะแบบรายกลุ่ม โดยจะต้องมีสมาชิกที่มีสัญชาติไทยเป็นสมาชิกในกลุ่มด้วยจึงจะส่งผลงานเข้าประกวดได้ และท่านต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงเวลาของการดำเนินกิจกรรมตลอดโครงการ
 2. ประเภทที่ 2 ประชาชนทั่วไป 
  • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งรายบุคคลหรือรายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน (ในรูปแบบกลุ่ม จะต้องตั้งชื่อกลุ่มให้ชัดเจน)
  • กรณีผู้เข้าร่วมประกวดที่เป็นชาวต่างชาติที่มีความประสงค์ในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้เฉพาะแบบรายกลุ่ม โดยจะต้องมีสมาชิกที่มีสัญชาติไทยเป็นสมาชิกในกลุ่มด้วย จึงจะส่งผลงานเข้าประกวดได้ และท่านต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงเวลาของการดำเนินกิจกรรมตลอดโครงการ 

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น)
 2. ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจ ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ

กติกาการแข่งขัน

 1. ผลิตผลงานแอนิเมชัน 1 เรื่อง ภายใต้หัวข้อ “วาไรตี้ (ความหลากหลายที่ไม่จำกัดไอเดีย)”
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถเป็นผลงานรูปแบบ 2D หรือ 3D ที่มีคุณภาพระดับ Full HD อัตราส่วนของภาพที่ 16:9 (แนวนอน)
 3. ไม่จำกัดเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่จำกัดอายุของงาน และไม่จำกัดความยาว แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 1 นาที
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลในเวทีประกวดอื่นๆ มาก่อน 
 5. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องไม่ใช่ทีมงาน หรือคณะกรรมการในแคมเปญของ Bilibili “Bilibili UP NEXT Animator Award 2021”
 6. เนื้อหาในการนำเสนอต้องสร้างสรรค์ ไม่จำกัดประเภทของเนื้อหา แต่ต้องสื่อเรื่องราวให้เข้าใจ
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลักษณะส่อไปในทางลามกอนาจาร หยาบคาย น่ารังเกียจ ดูหมิ่นสถาบันศาสนา       สถาบันพระมหากษัตริย์ การเมือง และไม่กล่าวถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งในทางเสียหาย
 8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์วิดีโอ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 4 GB
 9. ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .MOV หรือ .MP4  (ความละเอียดสูง) ภาพประกอบ/เสียงบรรยาย/ตัวการ์ตูน/ดนตรี/เสียงเพลงประกอบที่นำมาประกอบคลิปวิดีโอต้องไม่ติดลิขสิทธิ์
 10. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 25 ทีม แต่ละประเภท จากผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้ามา จะมีสิทธิได้อัปโหลดคลิปเพื่อลุ้นรางวัล        

Most Popular UP NEXT Animator Award ที่ Facebook: Bilibili UP NEXT Animator Award และ Bilibili APP.

 1. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 12 ทีม แต่ละประเภท จะต้องเข้าร่วมงานตัดสินรอบสุดท้าย หากไม่เข้าร่วมถือว่าสละสิทธิ์
 2. การตัดสินของกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 3. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกถือเป็นลิขสิทธิ์ของ Bilibili มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาติจากเจ้าของผลงาน

หมายเหตุ: ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการ Bilibili UP NEXT Animator Award 2021 ที่ผ่านการคัดเลือก และที่ไม่ผ่านการคัดเลือก เจ้าของผลงานสามารถนำคาแรคเตอร์ที่ส่งเข้าประกวดในโครงการ ไปใช้กับงานใดต่อไปก็ได้

 1. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกอาจจะถูกนำมาปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ และ Bilibili มีสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ ของ Bilibili
 2. หากพบว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามข้อใดที่ระบุไว้ในกติกานี้การแข่งขัน หรือกรณีตรวจเจอความผิดปกติของคลิป เช่น การดัดแปลงเนื้อหาที่ติดลิขสิทธิ์ หรือตรวจพบความผิดปกติของการโหวตรางวัล Most Popular UP NEXT Animator Award กรรมการมีสิทธิ์ในการลบผลงาน ตัดสิทธิ์จากการประกวด และจะเรียกคืนรางวัลโดยทันที
 3. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมแต่ละประเภท จะได้รับเงินสนับสนุน ทีมละ 10,000 บาท โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าร่วมงานตัดสินรอบสุดท้าย หากไม่เข้าร่วมถือว่าสละสิทธิ์ (แต่ละทีมรับผิดชอบหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%)
 4. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ Facebook: Bilibili UP NEXT Animator Award ขั้นตอนการสมัคร และร่วมกิจกรรมการประกวด

 1. วันที่ 6 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564
  • ผู้สมัครทั้งประเภทอุดมศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google Form ได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/XBaTySHKeXU6ryUx5
  • ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. สามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียดโครงการผ่าน Facebook: Bilibili UP NEXT Animator Award
 1. วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • ผู้สมัคร สามารถเข้าร่วมสัมมนากึ่ง Workshop กับนัก Animator มืออาชีพ เพื่อต่อยอด และพัฒนาตนเองในการสร้างสรรค์งาน Animation ที่ส่งเข้าประกวดผ่านระบบ ZOOM MEETING โดยกรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมผ่าน Google Form  ได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/zC4xKY9pbicrYEHP7 ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 กันยายน 2564 สิ้นสุดการลงทะเบียนใน เวลา 18.00 น.
 1. วันที่ 11 ตุลาคม – 5 ธันวาคม 2564
  • กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 18.00 น.
  • ผู้สมัครต้องสมัครเป็นสมาชิกกับทาง Bilibili APP. จึงจะสามารถอัปโหลดส่งไฟล์คลิปได้
  • ผู้สมัครนำส่งผลงานอัปโหลดผ่าน Bilibili APP. โดยตั้งชื่อไฟล์ตามที่ระบุไว้ในกติกา (ตามตัวอย่างแนบ) หลังจากสมัคร เมื่ออัปโหลดคลิปผ่าน Bilibili APP. แล้ว ผู้สมัครจะต้องส่งลิงก์ไฟล์ที่อัปโหลดคลิปใน Bilibili APP. ยืนยันมายังอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีกครั้ง

   หมายเหตุ: วิธีการอัปโหลดลง Bilibili APP. จะมีการแนะนำขั้นตอนอีกครั้ง ผ่านทาง Facebook: Bilibili UP NEXT Animator Award

  • การตั้งชื่อหัวข้อ E-mail: สำหรับส่งลิงก์ยืนยันผลงาน ชื่อทีมหรือชื่อผู้ส่งผลงาน _ ชื่อผลงาน _ ชื่อประเภทผู้เข้าประกวด
  • การตั้งชื่อไฟล์ผลงาน: ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_ชื่อประเภทผู้เข้าประกวด (หากส่งผลงานเป็นรายบุคคลให้ระบุชื่อผู้ส่งผลงาน_ชื่อผลงาน_ชื่อประเภทผู้เข้าประกวด)
 1. วันที่ 8 – 19 ธันวาคม 2564
  • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจำนวน 50 ทีม จะมีสิทธิได้อัปโหลดคลิปเพื่อลุ้นรางวัล

   Most Popular UP NEXT Animator Award ใน Facebook: Bilibili UP NEXT Animator Award และ Bilibili APP.

  • กำหนดระยะเวลาโหวต ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 18.00 น.
  • โดยนับคะแนนจาก Facebook: Bilibili UP NEXT Animator Award และ Bilibili APP. และนำคะแนนจากทั้ง 2แพลตฟอร์มมารวมกัน (1 user สามารถโหวตได้ทั้ง 2 ช่องทาง)

 

การนับคะแนนทาง Facebook

 • 1 Like รับ 1 คะแนน 
 • 1 Share พร้อมติด #BilibiliUpNextAnimatorAward รับ 2 คะแนน (1 Share ต่อ 1 Account) 
 • 1 View รับ 3 คะแนน

การนับคะแนนทาง Bilibili APP. จะประกาศอีกครั้งที่ Facebook: Bilibili UP NEXT Animator Award


 1. วันที่ 19 ธันวาคม 2564
  • ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 12 ทีม แต่ละประเภททาง Bilibili APP. เวลา 14.00 น. และรีรันอีกครั้งในเวลา 16.00 น.     ทาง Facebook: Bilibili UP NEXT Animator Award  

 1. วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 18.00 น. (บันทึกเทป)
  • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัล Most Popular UP NEXT Animator Award ในแต่ละประเภท จะต้องเข้าร่วมบันทึกเทป ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น. เพื่อนำเสนอผลงานและฟังผลตัดสินร่วมกัน ในรอบประกาศผล ชิงชนะเลิศ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

** กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมบันทึกเทปที่สตูดิโอ จะต้องเข้าร่วมบันทึกเทปผ่านรูปแบบ ออนไลน์แทน เนื่องจากต้องมีนำเสนอ       ผลงาน และถาม-ตอบจากคณะกรรมการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนน


การประกาศผล 

        ประกาศผล Bilibili UP NEXT Animator Award 2021 อย่างเป็นทางการในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น. ทาง Bilibili APP. และรีรันอีกครั้ง ในเวลา 21.30 น. ทาง Facebook: Bilibili UP NEXT Animator Award


รางวัล

 1. The Best UP NEXT Animator Award 2021
   
  • ประเภทอุดมศึกษา
   • รางวัลชนะเลิศ                  ทุนการศึกษา จำนวน 120,000 บาท   พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ทุนการศึกษา จำนวน  80,000 บาท    พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ทุนการศึกษา จำนวน  60,000 บาท    พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
  • ประเภทบุคคลทั่วไป
   • รางวัลชนะเลิศ                  เงินรางวัล จำนวน 120,000 บาท  พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   เงินรางวัล จำนวน  80,000 บาท   พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   เงินรางวัล จำนวน  60,000 บาท   พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
 1. Most Popular UP NEXT Animator Award 2021
  • ระดับอุดมศึกษา       เงินรางวัล 40,000 บาท    พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
  • ระดับบุคคลทั่วไป      เงินรางวัล 40,000 บาท    พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
 1. สำหรับทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบ 12 สุดท้ายแต่ละประเภทจะได้รับเงินสนับสนุนทีม ทีมละ 10,000 บาท
 2. รางวัลสำหรับผู้ที่โหวตคลิปแอนิเมชันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 2 ประเภทรวมกัน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท
 3. รางวัลผู้ชมคลิปรีรันประกาศผลรางวัลชนะเลิศผ่านทาง Facebook: Bilibili UP NEXT Animator Award และร่วมกิจกรรมในรายการ ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือ HUAWEI รุ่น nova 8i จำนวน 1 รางวัลหรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : ผู้รับรางวัล จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5%

 

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ จาก วงการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์  รวมถึงตัวแทน จากสตูดิโอด้านแอนิเมชัน ชั้นนำของเมืองไทย

** ติดตามรายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการผ่านทาง Facebook: Bilibili UP NEXT Animator Award 

 

เกณฑ์การตัดสิน

 1. The Best UP NEXT Animator Award 2021 
  • ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอเนื้อเรื่อง และวิธีการเล่าเรื่อง             40   คะแนน
  • ความสมจริง และการแสดงของตัวละครแอนิเมชัน                             30   คะแนน
  • การนำเสนอเทคนิคที่น่าสนใจ                                                      15   คะแนน
  • ความต่อเนื่องของภาพและเสียง หรือ SFX.                                     10   คะแนน
  • การนำเสนอผลงาน / ตอบคำถาม                                                  5    คะแนน
 1. Most Popular UP NEXT Animator Award 2021

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้อัปโหลดทาง Facebook: Bilibili UP NEXT Animator Award และ Bilibili APP. โดยนับคะแนน จาก Facebook: Bilibili UP NEXT Animator Award และ Bilibili APP. และนำคะแนนจาก ทั้ง 2 แพลตฟอร์มมารวมกัน (1 user สามารถโหวตได้ทั้ง 2 ช่องทาง)


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชนิกา เพ็ชรรัตน์ (มีน)               เบอร์ติดต่อ +66 (0) 95  049 3434

คุณดาราวดี เกตุสำเภา (คุณงอแง)     เบอร์ติดต่อ +66 (0) 97 161 9555

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: Bilibili UP NEXT Animator Award 2021

FaLang translation system by Faboba