ประกวดคลิป Satun Video Contest

ประกวดคลิป Satun Video Contest

ประเภทการประกวด : Media
รวมเงินรางวัล : 195,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 24/06/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 15/08/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "Satun Video Contest" หัวข้อ "#ความสุข...ที่สตูล"

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 195,000 บาท

 

ระดับและประเภทการประกวด

 • ระดับนักเรียน/นักศึกษา ประเภทคลิปวีดีโอ 45-60 วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
 • ระดับนักเรียน/นักศึกษา ประเภทคลิปวีดีโอ 5-7 นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
 • ระดับประชาชนทั่วไป ประเภทคลิปวีดีโอ 45-60 วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
 • ระดับประชาชนทั่วไป ประเภทคลิปวีดีโอ 5-7 นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)

 

เอกสารประกอบและช่องทางการสมัคร

 • ใบสมัครตามแบบฟอร์มการประกวด
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเuาบัตรประจําตัวนักเรียน/นักศึกษา
 • ส่งใบสมัครพร้อมผลงานประnวด ทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ใบสมัครละ 1 ผลงาน

 

กําหนดการประกวด

 • ส่งผลงานตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.
 • ให้คะแนนโดยคณะกรรมการวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 โดยจะคัดเหลือ ระดับและประเภทละ 15 ผลงาน
 • ให้คะแนนจากยอดการกดปุ่มแสดงความรู้สึก ผ่านช่องทาง Facebook/satunvideoContest ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 15 กันยายน 2564 เวลา 24.00 น.
 • ประกาศผล วันที่ 17 กันยายน 2564
 • รับการประท้วงผลงานที่ผิดกติกาวันที่ 16 สิงหาคม - 15 กันยายน 2564 เวลา 24.00 น.
 • มอบรางวัล 20 กันยายน 2564

 

รางวัลการประกวด

 • ระดับนักเรียน/นักศึกษา ประเภทคลิป 45-60 วินาที
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 6,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท
 • ระดับนักเรียน/นักศึกษา ประเภทคลิป 5-7 นาที
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 9,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 6,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
 • ระดับประชาชนทั่วไป ประเภทคลิป 45-60 วินาที
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 12,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท
 • ระดับประชาชนทั่วไป ประเภทคลิป 5-7 นาที
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล 4,000 บาท

หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าประกวด

 

ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/satunvideocontest

FaLang translation system by Faboba