ประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่าย ในหัวข้อ สุขติดบ้าน ด้วยนันทนาการ STAY HOME O.K.

ประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่าย ในหัวข้อ สุขติดบ้าน ด้วยนันทนาการ STAY HOME O.K.

ประเภทการประกวด : Media
รวมเงินรางวัล : 70,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 05/09/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 31/10/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : ประชาชนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม: สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา

สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่าย ในหัวข้อ "สุขติดบ้าน ด้วยนันทนาการ STAY HOME O.K." ชิงเงินรางวัลและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท

 

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ร่วมแชร์ประสบการณ์ความสุขในแบบของตัวเอง ช่วงอยู่บ้านกับสถานการณ์โควิด-19

 

ประเภทการประกวด

 • ประเภทคลิปวิดีโอ
  1. หัวข้อการประกวด
   ความสุขและสนุกจากการทำกิจกรรมนันทนาการตอนกักตัวอยู่บ้าน โดยเลือกอัดคลิปจากกิจกรรมนันทนาการทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่
   • การฝีมือและศิลปหัตถกรรม           
   • เกม กีฬา และการละเล่น
   • ดนตรีและร้องเพลง                       
   • งานอดิเรก
   • เต้นรำ                                           
   • กิจกรรมอาสาสมัคร
  2. คุณสมบัติผู้สมัคร
   ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ
  3. รางวัลการประกวด
   • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 10,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 7,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 5,000 บาท   
   • รางวัล Popularity คลิปยอดนิยม ด้วยยอดไลค์ยอดแชร์สูงสุด 10 อันดับ
    • อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 5,000 บาท
    • อันดับ 2-10 จำนวน 10 รางวัล รับ  MINI DRONE ติดกล้องบังคับวิทยุ    
   • รางวัล ความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 10 รางวัล รับ Action camera Full HD 1080P  
   • รางวัล โดนใจกรรมการ จำนวน 20 รางวัล  รับ ลำโพงบลูทูธไร้สาย
  4. เกณฑ์การตัดสินการให้คะแนน
   • แนวคิดและเนื้อหา (30 คะแนน)
   • เทคนิคการนำเสนอ (30 คะแนน)
   • ความคิดสร้างสรรค์  (40 คะแนน)
  5. การคัดเลือกผลงาน
   คณะกรรมการจากสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เป็นผู้คัดเลือกผลงาน
  6. กติกาและเงื่อนไข
   • ส่งผลงานการประกวดความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาทีโดยไม่จำกัดรูปแบบ วิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ แชร์บนแฟนเพจ Recreation Plus
   • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งคลิปได้ทุกประเภทกิจกรรมนันทนาการ(1 ประเภทกิจกรรม ต่อ 1 คลิปวิดีโอ) โดยไม่จำกัดจำนวน
   • เป็นคลิปที่ไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
   • กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
   • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
   • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
   • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
   • ต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่สื่อถึงพฤติกรรมรุนแรง หยาบคาย ลามกอนาจาร และไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฏหมายทุกประเภท
 • ประเภทภาพถ่าย
  1. หัวข้อการประกวด
   ความสุขและสนุกจากการทำกิจกรรมนันทนาการตอนกักตัวอยู่บ้าน โดยเลือกถ่ายภาพจากกิจกรรมนันทนาการทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่
   • การฝีมือและศิลปหัตถกรรม           
   • เกม กีฬา และการละเล่น
   • ดนตรีและร้องเพลง                         
   • งานอดิเรก
   • เต้นรำ                                         
   • กิจกรรมอาสาสมัคร
  2. คุณสมบัติผู้สมัคร
   ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ
  3. รางวัลการประกวด
   • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 7,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 5,000 บาท   
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 3,000 บาท     
   • รางวัล Popularity ภาพถ่ายยอดนิยม ด้วยยอดไลค์ยอดแชร์สูงสุด 10 อันดับ
    • อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 3,000 บาท
    • อันดับ 2-10 จำนวน 10 รางวัล รับ  Smartwatch Band
   • รางวัล ความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 10 รางวัล รับ รถบังคับวิทยุ Remote Control
   • รางวัล โดนใจกรรมการ จำนวน 20 รางวัล รับ ลำโพงบลูทูธไร้สาย
  4. เกณฑ์การตัดสินการให้คะแนน
   • การนำเสนอ (40 คะแนน)
   • ความคิดสร้างสรรค์ (60 คะแนน)
  5. การคัดเลือกผลงาน
   คณะกรรมการจากสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เป็นผู้คัดเลือกผลงาน
  6. กติกาและเงื่อนไข
   • ส่งภาพถ่ายขณะทำกิจกรรมนันทนาการ ไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบ แชร์บนแฟนเพจ Recreation Plus พร้อม caption บอกถึงประโยชน์ และคุณค่าของการทำกิจกรรมนันทนาการ และเชิญชวนให้ทำกิจกรรม นันทนาการร่วมกัน
   • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่ายได้ทุกประเภทกิจกรรมนันทนาการ (1 ประเภทกิจกรรม ต่อ 1 ภาพ) โดยไม่จำกัดจำนวน
   • เป็นภาพถ่ายที่ไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
   • กรณีเป็นภาพถ่ายบุคคลอื่น ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
   • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
   • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักนันทนาการ  กรมพลศึกษา ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
   • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
   • ต้องเป็นภาพถ่ายที่ไม่สื่อถึงพฤติกรรมรุนแรง หยาบคาย ลามกอนาจาร และเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฏหมายทุกประเภท

 

การรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

 • รับสมัครและส่งผลงาน 5 ก.ย.64 - 31 ต.ค.64
  1. กดติดตามและถูกใจ แฟนเพจ Recreation Plus และแชร์คลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายผลงานบนหน้าแฟนเพจ Recreation Plus
  2. ส่งหลักฐานประวัติผู้เข้าร่วมประกวด ผ่านช่องทางอินบ็อกข้อความ แฟนเพจ Recreation Plus ได้แก่  
   • ชื่อ-นามสกุล  
   • ที่อยู่ปัจจุบัน-เบอร์โทรติดต่อ
   • ลิงค์ url คลิปวิดีโอหรือภาพถ่าย ที่แชร์ไว้บนหน้าแฟนเพจ Recreation Plus
 • ประกาศผล 5 พ.ย.64*

หมายเหตุ คณะกรรมจะพิจารณาตัดสินผลงานที่เข้าร่วมประกวดเฉพาะท่านที่ดำเนินการ ตามข้อ 1.และข้อ 2. ครบถ้วนแล้วเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

 • Inbox : www.facebook.com/Recreation-Plus-100608255623951
 • HOT LINE : 091-7024884
FaLang translation system by Faboba