ประกวด Krungsri IMAX Video Contest 2021

ประกวด Krungsri IMAX Video Contest 2021

ประเภทการประกวด : Media
รวมเงินรางวัล : 268,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 01/11/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 15/12/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมกับ กรุงศรีไอแมกซ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน 30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Krungsri IMAX Video Contest 2021" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 268,000 บาท

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างการรับรู้และความผูกพันต่อแบรนด์ Krungsri IMAX
 2. เพื่อแนะนำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่กรุงศรีไอแมกซ์ผ่าน Krungsri Mobile Application หลีกเลี่ยงการแตะธนบัตร และการชมภาพยนตร์ในแบบวิถีใหม่ Next Norm ที่โรงภาพยนตร์กรุงศรีไอแมกซ์
 3. เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนรวมถึงบุคคลทั่วไปได้แสดงความคิดในเชิงสร้างสรรค์ผ่าน Social media

 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. นักเรียน นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน สามารถส่งได้เพียง 1 ผลงาน

 

รายละเอียดของคลิปวิดีโอ

 1. ชื่อคลิปวิดีโอ
 2. สเปกไฟล์ FULL HD
  • Tiktok Video
   • Dimensions: ≥ 1080 x 1920 px
   • Aspect Ratio: 16:9
   • File Size: ≤ 500 MB
   • File Type: MP4, MOV, MPEG, 3GP และ AVI
  • Instagram
   • Video Dimensions: Square 1080 x 1080 px
   • Aspect Ratio: 1:1
   • File Type: MP4
  • YouTube
   • Video Dimensions: 1280 x 720 px
   • Aspect Ratio: 16:9
   • File Type: MP4
  • Facebook
   • Video Dimensions: 1280 x 720 px
   • Aspect Ratio: 16:9
   • File Type: MP4
 3. คลิปวิดีโอสามารถเป็น Footage, Animation , Motion Graphic, การตัดต่อภาพ หรือ วิดีโอคลิปที่ใช้คนแสดงจริง
 4. ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 1 นาที
 5. ในคลิปจะต้องมีผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาตามที่กำหนด และต้องมีประโยคบังคับของผลิตภัณฑ์ (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร”)

 

ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
(Krungsri Mobile App) ข้อความบังคับในคลิปวิดีโอ

 1. ดูหนังปลอดภัย ด้วยความห่วงใย ที่กรุงศรีไอแมกซ์
 2. ซื้อตั๋วหนังครบจบในแอป KMA >> (ซื้อตั๋วผ่านแอปพลิเคชั่น นำ QR Code แตะที่จุดฉีกบัตร แล้วเข้าโรงหนัง)

 

กำหนดการ

 • 15 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและส่งผลงาน ทีมงานอัพโหลดผลงานบน Major Group YouTube Channel
 • 24 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตัดสินรางวัล
 • 30 ธันวาคม 2564 ประกาศผล
 • 7 มกราคม 2564 มอบรางวัล

 

ขั้นตอนการสมัครและหลักฐาน

 1. สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนรับ Username & Password สำหรับสมัครเข้าประกวดได้ที่ www.krungsriimaxvideocontest2021.com
 2. แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนเป็นไฟล์ pdf./ jpg.
 3. หมดเขตสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น.

 

การส่งผลงาน

 1. อัปโหลดวิดีโอคลิปโดยใช้ชื่อไฟล์และชื่อคลิปวิดีโอ โดยมี #krungsriimaxvideocontest2021 เช่น สุดยอดของการชมภาพยนตร์ #krungsriimaxvideocontest2021
 2. อัปโหลดคลิปช่องทางที่ผู้สมัครเลือกในการอัปโหลดคลิปของท่านเพียงแค่ 1 แพลตฟอร์มเท่านั้น (Tiktok, Instagram, YouTube, Facebook)
 3. อัปโหลดคลิปที่ www.krungsriimaxvideocontest2021.com พร้อมแนบลิงก์ของคลิปแพลตฟอร์มที่เลือก ภายในวันที่ 15 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2564 จนถึง เวลา 24.00 น.

 

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นคลิปวิดีโอต้นฉบับที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและให้รางวัล
 2. ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์แผนงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานส่วนหนึ่งหรือ ทั้งหมดของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวดและห้ามส่งคลิปวิดีโอในนามของผู้อื่นหากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและให้รางวัล
 3. คลิปวิดีโอต้องมีหัวข้อครบตามที่กำหนด
 4. คลิปวีดีโอที่ส่งประกวดทุกชิ้นงาน เมเจอร์ หรือกรุงศรี ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปโปรโมททุกช่องทางของเมเจอร์ หรือ กรุงศรีและทาง YouTube โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการดัดแปลงหรือตัดต่อได้
 5. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการได้ทันที และผู้เข้ารอบไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบได้
 6. ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล
 7. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป ผู้ดำเนินโครงการเป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. องค์ประกอบของคลิปวิดีโอและสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการนำเสนอแผนงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
 11. การใช้โลโก้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ กรุงศรีไอแมกซ์ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดเท่านั้น

 

เกณฑ์การตัดสิน

 • เนื้อหาข้อมูลตรงประเด็น 20 คะแนน
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • คุณภาพในการผลิต 20 คะแนน
 • ยอดวิว 20 คะแนน

 

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
  • เงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท
  • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 50 ใบ มูลค่า 25,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
  • เงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท
  • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 30 ใบ มูลค่า 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
  • เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
  • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 20 ใบ มูลค่า 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล
  • เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
  • ประกาศนียบัตร
  • บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex จำนวน 10 ใบ มูลค่า 2,800 บาท (7,800 บาท/ทีม)

 

ติดต่อสอบถาม
www.krungsriimaxvideocontest2021.com

FaLang translation system by Faboba