ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม

ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม

ประเภทการประกวด : Music
รวมเงินรางวัล : 100,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 01/01/2563
หมดเขตส่งผลงาน : 07/02/2563 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม: รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนจาก 4 ภูมิภาค สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

     นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม เห็นความสำคัญของการสืบสาน สืบทอดศิลปะทางด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเพื่อให้คงอยู่คู่ชาติไทย จึงกำหนดจัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ในสถานศึกษาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน และทรงพระวิริยะอุตาสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์ต่องานศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยทรงอุปถัมภ์ดนตรีไทยและยังทรงเป็นแบบอย่างอันดีในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ดนตรีไทย อันเป็นสมบัติวัฒนธรรมของประเทศให้คงอยู่ ซึ่งสอดคล้องนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนและศิลปินในทุกระดับ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย
 
     โดยการประกวดจะใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ผู้เข้าประกวดนักร้อง นักดนตรี และนักแสดง อายุไม่เกิน ๒๕ ปี และมีจำนวน ๒๕-๓๐ คน ซึ่งวงดนตรีต้องประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีที่แสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมดนตรีของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ สำหรับภาคกลางห้ามใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้าทุกชนิด ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้าประกวดนักร้อง นักดนตรี และนักแสดง อายุไม่เกิน ๒๒ ปี และมีจำนวน ๒๕-๓๐ คน ซึ่งวงดนตรีต้องประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีที่แสดงถึง อัตลักษณ์วัฒนธรรมดนตรีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และห้ามใช้เครื่องช่วยแต่งเสียง ต้องใช้ตู้แอมป์พิณเบส ตู้แอมป์พิณไฟฟ้า ที่ผู้จัดการประกวดจัดไว้ให้เท่านั้น
 
     การประกวดในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ สำหรับวันที่และสถานที่จัดการประกวดของแต่ละภาค ได้แก่ ภาคเหนือ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จังหวัดสงขลา ภาคกลาง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ จังหวัดบุรีรัมย์
 
     ทั้งนี้ มีกำหนดการประกวดรอบชิงชนะเลิศทุกภาคและพิธีมอบรางวัลดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๓ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ณ กรุงเทพมหานคร

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

  • นักดนตรี นักร้อง และนักแสดง อายุไม่เกิน 25 ปี
  • นักดนตรี นักร้อง และนักแสดงมีจำนวน 25-30 คน

 

กำหนดระยะเวลา

      สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2563

     ประกวดรอบคัดเลือก

  • ภาคเหนือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดเชียงใหม่
  • ภาคใต้ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดสงขลา
  • ภาคกลาง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดชลบุรี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 4 มีนาคม 2563 จังหวัดบุรีรัมย์

     รอบชิงชนะเลิศ

  • วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ณ กรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อสอบถาม


กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม โทร. 0 2247 0013 ต่อ 1212, 1222

www.facebook.com/DCP.culture/
 
   

FaLang translation system by Faboba