ประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564

ประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564

ประเภทการประกวด : Music
รวมเงินรางวัล : 345,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 10/06/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 15/07/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม:

     ขอเชิญ น้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และพี่น้องคนไทย ที่มีดนตรีในหัวใจ มาร่วมกันส่งความรักผ่านบทเพลงหลากหลายแนวดนตรี เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยที่มีต่อสถาบันหลักของชาติ

และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึง พี่ๆ เหล่าทหารกล้า ที่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ และการช่วยเหลือประชาชน กับกิจกรรม “การประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564” ใน 3 กลุ่มบทเพลง

 

วัตถุประสงค์

     เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ความรักต่อสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนเข้าใจถึงความเสียสละของเหล่าทหารในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรของภาครัฐและประชาชนจิตอาสา ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านบทเwลงที่มีความหมาย ประกอบแนวดนตรีสมัยใหม่

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, กำลังพลและครอบครัว ไม่จำกัดอายุ และระดับnารศึกษา ที่มีความชื่นชอบและความสามารถด้านดนตรี
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 5 คน

เนื้อหาเพลงที่ส่งเข้าประกวด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

 • กลุ่มที่ 1 กลุ่มบทเพลงความรักของทหารที่มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
 • กลุ่มที่ 2 กลุ่มบทเพลงความรักของประชาชนที่มีต่อประเทศชาติทั้งในยามปกติและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • กลุ่มที่ 3 กลุ่มบทเพลงความรัก ความห่วงใย และความเห็นอกเห็นใจของประชาชน ที่มีต่อทหารในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ

กลุ่มบทเพลงที่ 1 บทเพลงความรักของทหารที่มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
ตัวอย่างบทเพลง
https://drive.google.com/file/d/1TssTx1HPGaJAVSkCdnsu8W165NhSgUNJ/view?fbclid=IwAR0L9jb859KAzrzugUIkM7xM-vFadIH_LEU5v8VAhIpWC9bxx6Rx1T8g41Y

กลุ่มบทเพลงที่ 2 บทเพลงความรักของประชาชนที่มีต่อประเทศชาติทั้งในยามปกติและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตัวอย่างบทเพลง
https://drive.google.com/file/d/1TssTx1HPGaJAVSkCdnsu8W165NhSgUNJ/view?fbclid=IwAR0L9jb859KAzrzugUIkM7xM-vFadIH_LEU5v8VAhIpWC9bxx6Rx1T8g41Y

กลุ่มบทเพลงที่ 3 บทเพลงความรัก ความห่วงใย และความเห็นอกเห็นใจของประชาชน ที่มีต่อทหารในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ
ตัวอย่างบทเพลง
https://drive.google.com/file/d/1HEn5asPoiCFtHlK4zVoyGSpHVKtgrR_8/view?fbclid=IwAR0niH-Vf7gWmiVic5yFObqvD7zSvdgC_fUSK12GSOdNPzXZFak05uUGTyY

 

ประเภทรางวัลการประกวด

 • ประเภททั่วไป
 • ประเภท Music VDO (ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษ)

 

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

 • แต่ละบทเพลงที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อเพลงที่สื่อความหมายตามกลุ่มบทเพลงที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เลือกส่งเข้าประกวด
 • ใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสม ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและการปกครอง สามารถแต่งเนื้อร้องเป็นภาษาไทย, ภาษาไทยท้องถิ่น (ภาษาเหนือ,ภาษาอีสาน หรือ ภาษาใต้) และ ภาษามลายูถิ่น (สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) มีความยาวอย่างน้อย 2 นาทีแต่ไม่เกิน 5 นาที
 • ไม่จำกัดจำนวนเพลง แนวเพลงดนตรี รูปแบบและประเภทเครื่องดนตรีหรือเทคนิคที่นำมาใช้ประกอบในการแต่งเพลงและการทำ music vdo

 

กรอบระยะเวลา (อาจเปลี่ยนแปลงได้)

 • วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2564 ประกาศเปิดรับสมัครและส่งผลงานบทเพลงเข้าประกวด ปิดรับสมัคร ในวันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 24 นาฬิกา
 • วันที่ 15 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกผลงานบทเพลงที่ผ่านคุณสมบัติ และการตัดสินรางวัล
 • ภายในเดือน สิงหาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564 ผ่านทางFacebook กรมกิจการพลเรือนทหารบก และ บทเพลงรักชาติ

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0-2297-7597 ในวันและเวลาราชการ

Facebook Fanpage : บทเพลงรักชาติ

FaLang translation system by Faboba