ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์คลองบางหลวง

ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์คลองบางหลวง โดย สำนักงานเขตภาษีเจริญ

ประเภทการประกวด : Photo
รวมเงินรางวัล : 32,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 12/01/2563
หมดเขตส่งผลงาน : 18/01/2563 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, ประชาชนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.bangkok.go.th

     สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง”  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม กว่า 32,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

รายละเอียดเกณฑ์การประกวด
     งานประกวดภาพถ่าย  “เสน่ห์คลองบางหลวง” สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม กว่า 32,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

วัตถุประสงค์
     เพื่อประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต สถานที่สำคัญ และเสน่ห์คลองบางหลวง แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ตลอดจนรวบรวมภาพถ่ายในพื้นที่เขตภาษีเจริญเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

 

คุณสมบัติของผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกว

 1. ประเภทเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี
 2. ประเภทประชาชนทั่วไป


กำหนดการวันที่และเวลาในการประกวด

 • วันที่ 12 มกราคม 2563
  08.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน ณ กองอำนวยการกลาง วัดกำแพงบางจาก (กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยเพื่อยืนยันตัวตน)
  09.00 – 15.00 น. ถ่ายภาพในพื้นที่ตลาดริมคลองบางหลวง วัดกำแพงบางจาก วัดคูหาสวรรค์
  กิจกรรมประกอบการถ่ายภาพ
  10.00 น.   – เด็กกระโดดน้ำในคลองบางหลวง
  11.00  น.  – การแสดงกระตั้วแทงเสือ
  14.00 น.   – การแสดงหุ่นละครเล็ก บ้านศิลปิน
  12.00 – 16.00 น. ส่งภาพให้กับกองประกวด

 • วันที่ 13 มกราคม 2563
  08.00 – 15.00 น. กรรมการคัดเลือกภาพ

 • วันที่ 18 มกราคม 2563
  11.00 – 12.00 น.  ประกาศผลการคัดเลือก ณ วัดกำแพงบางจาก และ มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด

 

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายในพื้นที่ตลาดคลองบางหลวง วัดคูหาสวรรค์ และวัดกำแพงบางจาก ในวันที่ 12 มกราคม 2563 ซึ่งถ่ายภาพโดยช่างภาพที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ “เสน่ห์คลองบางหลวง” เท่านั้น
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสี หรือขาวดำ ที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือ สมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ) ที่มีขนาดต่ำสุด 12 ล้านพิกเซล  4000 x 3000 พิกเซล
 3. ผู้เข้าประกวด สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้สูงสุด ท่านละ 5 ภาพ

 

รางวัลการประกวด

ประเภทเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร


ประเภทประชาชนทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ  ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตภาษีเจริญ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ และ การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด


สมัครเข้าร่วมประกวดทางออนไลน์

Link ลงทะเบียน : https://forms.gle/g1KMriuNQB9crdaa6


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตภาษีเจริญ
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2454-2810 ต่อ 6635-6636

FaLang translation system by Faboba