ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ Kindness during Crises : ในวิกฤต มีน้ำใจ

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ Kindness during Crises : ในวิกฤต มีน้ำใจ

ประเภทการประกวด : Photo
รวมเงินรางวัล : 47,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 01/07/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 31/08/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สภากาชาดไทย และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมกับ Thai News Pix, National Geographic Thailand และ Thai PBS ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย

หัวข้อ “Kindness during Crises : ในวิกฤต มีน้ำใจ” ชิงเงินรางัลมูลค่ารวมกว่า 47,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเuาอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้สมัครมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประnวดไม่เกิน 5 ผลงาน

 

ประเภทการประกวด

 • ประเภทอายุไม่เกิน 25 ปี
 • ประเภทอายุ 25 ปีขึ้นไป

 

ประเภทของอุปกรณ์ถ่ายภาพ

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact และ Smartphone)
 • ภาพถ่ายที่ถ่ายโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และภาพถ่ายที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไปจะถูกตัดสิทธิ์ฯ

 

การส่งผลงาน

 • เปิดรับสมัครผลงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - วันที่ 31 สิงหาคม 2564
 • ส่งใบสมัครพร้อมลิงก์สำหรับดาวน์โหลดผลงานทางอีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รางวัลการประกวด
แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 สำหรับรางวัลแต่ละประเภท ประกอบด้วย

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลยอดนิยม จำนวน 1 รำงวัล เงินรางวัล 7,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 3,500 บาท และ 3,000 บาท ตามลำดับ

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับใบประกาศนียบัตร

 

ติดต่อสอบถาม

FaLang translation system by Faboba