ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ วิทย์ติดเลนส์ ปี 6 : Science is out there

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ วิทย์ติดเลนส์ ปี 6 : Science is out there

ประเภทการประกวด : Photo
รวมเงินรางวัล : 37,500 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 01/01/2563
หมดเขตส่งผลงาน : 31/03/2563 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม: วิทย์ติดเลนส์ ปี 6 : Science is out there

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 6 : Science is out there ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร


วัตถุประสงค์

     หวังสร้างความตระหนักให้กับสังคมในการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ ผู้สนใจสามารถ

 

รุ่นการประกวด

 • รุ่นนักเรียน นักศึกษา
 • รุ่นประชาชนทั่วไป

 

ประเภทการประกวด

 • ประเภทยอดนิยม
 • ประเภทยอดเยี่ยม

 

หัวข้อการประกวด

 • ประเภทยอดนิยม พิจารณาจากคะแนนกดโหวตรูปภาพจาก www.nsm.or.th/contest  ในเมนู "โหวตภาพ" ความสวยงามของภาพความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช.
  - หัวข้อ "มลภาวะ" 1 มกราคม  - 30 มีนาคม 2563
  - หัวข้อ "วัฒนธรรม" 1 เมษยน  - 30 มิถุนายน 2563
  - หัวข้อ "วิถีชีวิต" 1 กรกฏาคม  - 30 สิงหาคม 2563
 • ประเภทยอดเยี่ยม พิจารณาจากความสวยงามของภาพ ความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช.
  - หัวข้อ "แม่น้ำ" 1 มกราคม  - 30 มีนาคม 2563
  - หัวข้อ "ป่าไม้" 1 เมษยน  - 30 มิถุนายน 2563
  - หัวข้อ "ป่าไม้" 1 กรกฏาคม  - 30 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ หัวข้อและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest

 

การส่งผลงาน

     ส่งภาพเข้าประกวดที่ www.nsm.or.th/contest

 

รางวัลการประกวด

 • ประเภท นักเรียน นักศึกษา
  ภาพถ่ายยอดนิยม
  -
  ชนะเลิศ 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  - รองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  - รองชนะเลิศอันดับ 2 500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  ภาพถ่ายยอดเยี่ยม
  -
  ชนะเลิศ 6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  - รองชนะเลิศอันดับ 1 4,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  - รองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  หมายเหตุ อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อนักเรียนได้รับรางวัลหรือเข้ารอบ 15 ภาพสุดท้าย

 • ประเภท ประชาชนทั่วไป
  ภาพถ่ายยอดนิยม
  -
  ชนะเลิศ 2,000 บาท
  - รองชนะเลิศอันดับ 1 1,500 บาท
  - รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
  ภาพถ่ายยอดเยี่ยม
  -
  ชนะเลิศ 8,000 บาท
  - รองชนะเลิศอันดับ 1 6,000 บาท
  - รองชนะเลิศอันดับ 2 4,000  บาท

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โทร 0 2577 9999 ต่อ 1475

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.nsm.or.th/contest

www.facebook.com/NSMthailand

FaLang translation system by Faboba