ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจาปี พ.ศ. 2564

ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจาปี พ.ศ. 2564

ประเภทการประกวด : Photo
รวมเงินรางวัล : 15,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 01/07/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 27/07/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม:

วัยมันส์ พันธุ์ใหม่ อย่ารอช้า‼️ มหาวิทยาลัยรังสิตขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2564 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกชั้นปี

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจาปี พ.ศ. 2564 หัวข้อ “ลด ละ วัตถุนิยม เน้นคุณค่าในตัวเอง”


     มหาวิทยาลัยรังสิตขอเชิญประชาชน นักศึกษา และนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจาปี พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้าง สนับสนุน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และมิติทางจิตใจอันดีงาม ส่งผลต่อเนื่องถึงสังคมที่เข้มแข็งขึ้น

     ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีการดาเนินชีวิตต้องเผชิญภาวะการเปลี่ยนแปลงทางวิกฤตเกี่ยวกับค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมการเลียนแบบบริโภคนิยม วัตถุนิยม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพสังคม

     ดังนั้น เพื่อช่วยกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นสังคมธรรมาธิปไตย มหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้จัดการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจาปี 2564 นี้ หัวข้อ “ลด ละ วัตถุนิยม เน้นคุณค่าในตัวเอง” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร

หัวข้อ “ลด ละ วัตถุนิยม เน้นคุณค่าในตัวเอง” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร  สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 ก.ค. 64 นี้


ทาง https://drive.google.com/.../1m8BRgzNZLg8jwY6nN4DAL5ojSQk...

**สามารถส่งผลงานที่มีอยู่แล้วเข้าร่วมการประกวดได้

 

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นใดก็ได้ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยสมาชิกแต่ละทีมผู้สมัครไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกันก็ได้

 

กติกาการประกวด

  • สามารถส่งผลงานภาพยนตร์สั้นที่ผลิตขึ้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 27 กรกฎาคม 2564
  • ผลงานภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน 10 นาทีเท่านั้น (รวมเครดิต)
  • รูปแบบการนำเสนอของคลิปผลงาน ต้องมีเนื้อหา ภาพ เสียง ที่มีความเหมาะสม ไม่มีความรุนแรง ไม่สื่อในทางเลือกปฏิบัติ สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล องค์กรและสถาบันต่าง ๆ
  • ไฟล์ผลงานต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล MP4 แบบ Full HD Widescreen ค่าความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1920 x 1080 พิกเซล

 

วิธีการส่งผลงาน
ผู้เข้าร่วมประกวดทุกทีม สามารถ Upload ผลงานได้ที่
https://drive.google.com/.../1m8BRgzNZLg8jwY6nN4DAL5ojSQk...

โดยมีข้อบังคับการส่งไฟล์ดังนี้

  1. ให้ตั้งชื่อ file ภาพยนตร์ที่ส่งเป็น “ชื่อสถาบัน_ชื่อภาพยนตร์”
  2. ให้ส่ง file เครดิต แยกต่างหากเป็น .pdf และตั้งชื่อ file เครดิตเป็นชื่อ “ชื่อสถาบัน_ชื่อภาพยนตร์_เครคิต”

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 02-997-2200 และผศ.วรวุฒิ อ่อนน่วม โทร. 089-923-2538

FaLang translation system by Faboba