ประกวด Hackulture นวัต…วัฒนธรรม : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล

ประกวด Hackulture นวัต…วัฒนธรรม : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล

ประเภทการประกวด : Project
รวมเงินรางวัล : 110,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 01/09/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 30/09/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นิสิต/นักศึกษา

     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

“Hackulture นวัต…วัฒนธรรม” : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ/แนวคิด/ธีม “เห็น…แต่ไม่เคยรู้” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 110,000 บาท

 

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมของชาติ ได้ใช้ความสามารถ ทักษะดิจิทัล และความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมไทยไปสู่ดิจิทัลคอนเทนท์ เพื่อสร้างประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับสังคม สร้างความภาคภูมิใจ และเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนิสิต นักศึกษา อายุ 16-24 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • สมัครเข้าแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 4-6 คน
 • สมาชิกในทีมสามารถมาจากต่างสถาบันและต่างสาขาวิชาได้
 • สมาชิกในทีม ต้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
  • Hustler – สายบริหาร จัดการ วางแผน งบประมาณ (Project Manager / Thinker / Initiator)
  • Hipster – สายออกแบบ สร้างสรรค์ (Graphic Designer / Animator / illustrator)
  • Hacker – สายพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือสายโปรดักส์ชัน ผลิตชิ้นงาน (Developer / Programmer / Production)
  • Heart – สายคอนเทนท์ ความรู้แน่นๆ (Storyteller / Content Creator / Cultural Value or intellectual / Creative)
 • ผู้เข้าร่วมขันแข่งขันที่เป็นบุคคลเดี่ยวไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้
 • ผู้สมัครแต่ละท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 • เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และสนใจที่จะถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวนั้นๆ ผ่านการตีความของคนรุ่นใหม่ผ่านสื่อดิจิทัล

 

กำหนดระยะเวลา
รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี่ - 30 กันยายน 2564

 

สอบถามข้อมูล

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • www.facebook.com/dchthackulture
FaLang translation system by Faboba