ประกวด PIM Young Creative Food Contest 2021

ประกวด PIM Young Creative Food Contest 2021

ประเภทการประกวด : Project
รวมเงินรางวัล : 170,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 15/05/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 02/07/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด PIM Young Creative Food Contest 2021 ภายใต้หัวข้อ “Story of Four Regions บอกเล่าตำนานอาหารไทยสไตล์โมเดิร์น”

ร่วมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 170,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาคณะการจัดการธุรกิจอาหาร โล่เกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ หลักสูตรการเรียนทำอาหารจาก PIM Food Academy และของที่ระลึกอีกมากมาย

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4 – 6 หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครสามารถลงประกวดได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
 • ผู้สมัครประเภททีม (ทีมละ 2-3 คน) จากโรงเรียนหรือวิทยาลัยเดียวกัน
 • แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ 1 ท่านสามารถเป็นที่ปรึกษามากกว่า 1 ทีม

 

ระยะเวลาการรับสมัครและประกวด

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มอัตรา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด 25 ทีมสุดท้าย ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่
   - Fan page: PIM Career Academy
   - www.pim.ac.th/creativefood2021
 • วันประกวด วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พี ไอ เอ็ม) ถนนแจ้งวัฒนะ

 

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัลมูลค่า 12,000 บาท / โล่เกียรติคุณ / ทุนการศึกษาจากคณะการจัดการธุรกิจอาหาร ประเภททุนเจียระไนเพชร / หลักสูตรการเรียนทำอาหารจาก PIM Food Academy มูลค่า 15,000 บาท / ใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท / ทุนการศึกษาจากคณะการจัดการธุรกิจอาหาร ประเภททุนพีไอเอ็ม / หลักสูตรการเรียนทำอาหารจาก PIM Food Academy มูลค่า 10,000 บาท / ใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท / ทุนการศึกษาจากคณะการจัดการธุรกิจอาหาร ประเภททุนพีไอเอ็ม / หลักสูตรการเรียนทำอาหารจาก PIM Food Academy มูลค่า 5,000 บาท / ใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย : เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท / หลักสูตรการเรียนทำอาหารจาก PIM Food Academy มูลค่า 2,500 บาท /  ใบประกาศเกียรติคุณ

 

หมายเหตุ

 • ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ที่มีเงินได้จากการประกวดไม่ว่ากิจใดๆ ต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย อัตรา 5% ของเงินรางวัลที่ได้รับ
 • ทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน / ทรัพย์สิน หรือบริการใดๆ และ ไม่สามารถมอบหรือโอนให้ผู้อื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 • ผู้เข้าประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันฯ ทุกท่าน
 • หลักสูตรการเรียนทำอาหารจาก PIM Food Academy จะได้รับทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและทีมผู้เข้าประกวด

 

ติดต่อสอบถาม
คุณสุพัตรา ทองบรรจบ (โบ๊ท) ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์. 02 855 1446 , 09 5434 8063

FaLang translation system by Faboba