ประกวดการออกแบบโครงการไฮไฟฟ์ (HYFIVE DESIGN CONTEST)

ประกวดการออกแบบโครงการไฮไฟฟ์ (HYFIVE DESIGN CONTEST)

ประเภทการประกวด : Project
รวมเงินรางวัล : 70,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 15/07/2565
หมดเขตส่งผลงาน : 31/10/2565 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

เพื่อเปิดโอกาสกับนักออกแบบรุ่นใหม่ นำเสนอความคิดด้านการออกแบบให้ครอบคลุมตั้งแต่วิธีการป้องกัน ไปจนถึงช่วยกรองมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มลพิษจากฝุ่น PM 2.5วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากปัญหาทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะวิกฤตมลพิษทางอากาศ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อประชากรในพื้นที่เขตทางภาคเหนือ และดัชนีคุณภาพอากาศในแต่ละปีก็เพิ่มขึ้นในทุกปีอย่างมีนัยสำคัญจากคุณภาพอากาศไม่ดีจนกลายเป็นไม่ดีอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ปี 2561 – 2565 ซึ่งบริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพอากาศและมีความตั้งใจที่จะจัดตั้งโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่านการประกวดการออกแบบ ซึ่งมีความคาดหวังที่จะได้รับไอเดียจากนักออกแบบรุ่นใหม่ที่เล็งเห็นถึงวิกฤตมลพิษทางอากาศดังกล่าว และต้องการที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยลดการทำลายธรรมชาติและอนุรักษ์ธรรมชาติที่สอดรับกับการป้องกันหรือลดมลพิษทางอากาศภายใต้แนวคิดพื้นที่สีเขียวกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

การประกวดการออกแบบในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสกับนักออกแบบรุ่นใหม่ นำเสนอความคิดด้านการออกแบบให้ครอบคลุมตั้งแต่วิธีการป้องกัน ไปจนถึงช่วยกรองมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มลพิษจากฝุ่น PM 2.5

ยิ่งไปกว่านั้น เราได้จัดเตรียมรางวัลให้กับไอเดียที่มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศได้ และเราได้มอบโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสำหรับโอกาสในการร่วมงานกันในอนาคตอีกด้วย

เกณฑ์การรับสมัคร

 • นักศึกษาจากทุกสถาบัน ทุกสาขา และผู้สำเร็จการศึกษา (ขอยกเว้นในนามบริษัทฯ)
 • ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 20 บาท

 

กำหนดการ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ : วันที่ 15 กรกฏาคม 2565
 • ปิดรับผลงาน : วันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • ประกาศผลรางวัล : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

 

ข้อกำหนดการประกวด
      บริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงาน ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการออกแบบอาคารเพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน” จากการออกแบบอาคารสาธารณะ โดยคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอย การลดการใช้พลังงานภายในอาคาร และการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษ ทั้งจากนวัตกรรม และจากสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ ทางผู้จัดงานได้กำหนดรูปแบบให้ออกแบบจากอาคารคอมมูนิตี้มอลล์ พื้นที่ใช้สอยสูงสุดไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ต่อ 1 อาคาร จากตัวอย่างที่ดินซึ่งโครงการได้จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ พื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ ควรประกอบไปด้วย ไดร์ฟทรู, ร้านอาหาร, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ศูนย์ฟิตเนส และอื่นๆ

 

ภายใต้เงื่อนไขการนำเสนอผลงาน ดังนี้

 1. ผังบริเวณ (Site Plan)
 2. ผังอาคาร (Layout)
 3. แปลนอาคาร
 4. รูปด้าน 4 มุม
 5. รูปตัด 2 จุด
 6. รูปทัศนียภาพ (Perspective) 2 รูป

 

การส่งผลงาน
     ผู้ส่งผลงานต้องแนบผลงานเป็น Digital File PDF หรือ JPEG ความคมชัด 300 DPI เป็นอย่างน้อย พร้อมเขียนคำบรรยายอธิบายผลงานไม่เกิน 300 คำ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น) ระบุชื่อผู้เข้าประกวด สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ไว้ที่หน้าแรกของ Digital File ผลงาน

ส่งผลงานผ่านทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครไฟล์รูปภาพ
เลขที่บัญชีสำหรับการสมัคร : 390-4-706938 ธนาคารกรุงเทพ บริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 063 – 903 - 0959


รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล : รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล : รางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล : รางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล : รางวัลละ 5,000 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://th.hylife.co.th/hyfive-design-contest 

FaLang translation system by Faboba