ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2564

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2564

ประเภทการประกวด : Project
รวมเงินรางวัล : 42000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 24/05/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 28/05/2564 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2564 หัวข้อ “พืชผักและผลไม้ไทยเพื่อความยั่งยืนในอนาคต” (Thai Vegetables and Fruits for Sustainable Future) ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาค้นคว้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และฝึกใช้ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา
 • เพื่อสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์สาขาธรรมชาติวิทยา สำหรับเยาวชน ครู และสถาบันการศึกษา

 

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.1-3) ณ วันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564
 • กำหนดให้โครงงาน 1 เรื่อง มีสมาชิกจำนวน 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน

 

กำหนดระยะเวลา

 • ขยายเวลารับสมัครถึง 28 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศผลรอบคัดเลือกวันที่ 4 มิถุนายน 2564

 

รางวัลและทุนการศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 12,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

ติดต่อสอบถาม

กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร 025779999 ต่อ 1790 ถึง 1791

คุณ ธีระพล อุตะมะชะ

มือถือ 0942681661

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณ ศุภาพิชญ์ อภัยจิตต์

มือถือ 0885959583

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaLang translation system by Faboba