ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565

ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565

ประเภทการประกวด : Writing
เริ่มส่งผลงาน : 23/11/2564
หมดเขตส่งผลงาน : 28/02/2565 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : ประชาชนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 ชิงโล่พระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือดีเด่น และมีคุณภาพ 7 ประเภท
 2. เพื่อส่งเสริมนักเขียนคุณภาพให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่
 3. เพื่อสนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองด้านการอ่าน การเขียน และการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ

 

ประเภทการประกวด

 1. กวีนิพนธ์
 2. การ์ตูน
 3. นวนิยาย
 4. รวมเรื่องสั้น
 5. วรรณกรรมสําหรับเยาวชน
 6. สารคดี (ทั่วไป)
 7. รางวัล “นักเขียนรุ่นเยาว์” แบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้
  • กวีนิพนธ์
  • การ์ตูน
  • นวนิยายขนาดสั้น
  • รวมเรื่องสั้น

 

ระยะเวลาดําเนินการ

 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร พฤศจิกายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565
 • คณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลงาน มีนาคม - มิถุนายน 2565
 • นําเสนอผลการตัดสินต่อคณะกรรมการกิตติมศักดิ์และประกาศผล กรกฎาคม 2565
 • มอบรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” สิงหาคม 2565

หมายเหตุ กําหนดระยะเวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัทพ์ : 02-071-2905
 • Facebook : เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
FaLang translation system by Faboba