นิทรรศการ LINETOPIA

นิทรรศการ LINETOPIA

ประเภทการจัดแสดง : นิทรรศการศิลปะ
สถานที่จัดแสดง : Kalwit Studio & Gallery
พิธีเปิด : 07/05/2021 เวลา 09:50
เริ่มจัดแสดง : 07/05/2021
สิ้นสุดจัดแสดง : 20/06/2021
รายละเอียดเพิ่มเติม: Kalwit Studio & Gallery

     สังคมเมืองที่ถูกพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบันล้วนมีหลากหลายปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น สภาพการจราจร ความเจริญของเมือง ความแออัดของชุมชน ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและรวมไปถึงศิลปินด้วย

ผลงานของศิลปินต้องการสื่อสารให้เห็นถึงภาพลักษณ์เมืองที่มีความซับซ้อนของถนนหนทางบวกกับความขัดแย้งทางสังคม ผ่านงานจิตรกรรมในรูปแบบป๊อปอาร์ต และ การ์ตูน เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมได้ง่ายขึ้น

    ณ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างก้าวไกล ทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เกิดความเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับยุคสมัย เกิดการรวมตัวของประชากร จนเกิดพื้นที่ “ความเป็นเมือง (Urbanization)”  ซึ่งมีองค์ประกอบหลากหลายที่ทำให้เกิดมุมมองต่างๆ มากมาย ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการสื่อสาร การคมนาคม การพาณิชย์ รวมถึงการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน

     LINETOPIA ว่าด้วยเส้นที่ก่อร่างสร้างภูมิทัศน์ ในรูปแบบเมืองในอุดมคติ ทั้งเส้นตั้ง เส้นนอน เส้นหยัก เส้นโค้ง ทับถมจนเกิดโครงสร้างหลอมรวมเป็นเมืองในจินตนาการ ผสมผสานกับองค์ประกอบอื่นๆ จนกลายเป็นคำนิยามว่า “เมือง” และมีอีกหลากหลายมุมมองที่สร้างความเจริญวุ่นวายให้กับเมือง ทุกอย่างล้วนมีส่วนในการพัฒนาสถานะ เพื่อมุ่งสู่ความศิวิไลซ์ เป็นราคาที่ต้องแลกกับสภาพร่างกายและจิตใจ จึงเกิดความสับสนต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ว่าเหมาะสมกับวิถีชีวิตส่วนตัวที่ตัวเองต้องการจริงหรือเปล่า

Kalwit Studio&Gallery
Office: 02-2544629
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 119/14 Ruamrudee2, Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

 

About Artist
นายอภิวัฒน์ บรรลือ APIWAT BANLER
Date of birth: 6 Apr 1980
ปัจจุบัน: ประกอบอาชีพอิสระ (ธุรกิจบาร์, บาร์เทนเดอร์)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ig: apiwat_banler Tel. 091 738 2288
ประวัติการศึกษา:
ปริญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
ปริญาตรี ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะศิลปะวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ประวัติแสดงงานและเกียรติประวัติ:
2564 นิทรรศการกลุ่ม Urban Area: วิถีเมือง? ณ Yelo House Gallery
2562 นิทรรศการ S.E.A. Focus an STPI Project at Singapore
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 8
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่4
- ร่วมแสดงงานจิตรกรรมเอเชียพลัส ครั้งที่ 9
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65
2561 นิทรรศการเดี่ยว "Maybe Tomorrow" ณ Cho Why, Midnice Gallery
- รางวัลดีเด่น จิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 20
- รางวัลยอดเยี่ยม UOB Painting of the year ครั้งที่ 9
2560 ร่วมแสดงงานจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 19
2559 ร่วมแสดงงานกลุ่ม Moon
- รางวัลดีเด่น จิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 18
2558 นิทรรศการเดี่ยว "Our World" ณ 23 Bar & Gallery
2557 นิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาปริญาตรี สถาบันพัฒนศิลป์

ตัวอย่างผลงาน
นิทรรศการ LINETOPIA
นิทรรศการ LINETOPIA
นิทรรศการ LINETOPIA
นิทรรศการ LINETOPIA
FaLang translation system by Faboba