แผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ จัดจ้าน สุดไอเดีย

แผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ จัดจ้าน สุดไอเดีย

ประเภทการประกวด : Project
รวมเงินรางวัล : 500,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 01/01/2563
หมดเขตส่งผลงาน : 29/01/2563 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นิสิต/นักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม: J-MAT AWARD จัดจ้าน สุดไอเดีย

     โครงการการประกวดแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 29 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ภายใต้หัวข้อ “จัดจ้าน สุดไอเดีย”

 

     J-MAT Award คือ โครงการประกวดแผนการตลาดระดับประเทศ เพื่อชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษามูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท ซึ่งได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องมายาวนานถึง 28 ปี จัดโดย ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT ภายใต้การดูแลของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทผู้สนับสนุนชั้นนำในประเทศไทยในแต่ละปี

 

     ในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ภายใต้หัวข้อ “จัดจ้าน สุดไอเดีย” เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด ทั้งยังฝึกให้รู้จักวิเคราะห์ ค้นหาข้อมูลเชิงธุรกิจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ จากประสบการณ์การเขียนแผนการตลาดของจริงที่ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
 • เพื่อให้นิสิต นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน
 • เพื่อให้นิสิต นักศึกษา นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดและ พร้อมที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต
 • เพื่อฝึกให้นิสิต นักศึกษา มีการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ ทำงานเป็นทีม รู้จักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล

 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแผนการตลาด

 • จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ระดับชั้นปีที่ 3-4 (อนุโลมให้มีสมาชิกในทีมเป็นชั้นปีที่ 2 ได้ไม่เกิน 40 % ของจำนวนสมาชิกในทีม)
 • สมาชิกในกลุ่มจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน ซึ่งกำหนดไว้ทีมละตั้งแต่ 3-10 คน จะเป็นนักศึกษาสาขาการตลาดหรือสาขาวิชาอื่นก็ได้ แต่ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนั้นๆ เป็นผู้เซ็นรับรอง

 

รางวัลสำหรับการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 29

 • รางวัลชนะเลิศ – โล่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 130,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 – ทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 – ทุนการศึกษา 55,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 4 รางวัล – ทุนการศึกษารางวัลละ 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล The Best Idea – ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัล The Best Support – ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัล Creative Award – ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ – 20,000 บาท
 • หนังสือรับรองสำหรับผู้เข้ารอบ 50 ทีม และ 24 ทีม สุดท้าย

 

ติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่


Facebook Fanpage : www.facebook.com/smartjmat
Line : @smartjmat
Instagram : jmat_official
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณจันทร์เพ็ญ ทานนท์ โทร. 095-952- 4453
คุณสุภาพร เพ็ญภู่ โทร. 097-920-9660
คุณสุดารัตน์ ธนทรัพย์บุญ โทร. 094-049-7454

 

FaLang translation system by Faboba