เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

ประเภทการประกวด : Writing
รวมเงินรางวัล : 200,000 บาท
เริ่มส่งผลงาน : 01/01/2563
หมดเขตส่งผลงาน : 20/03/2563 ( )
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

 

วัตถุประสงค์

     เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ สื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์”

 

ประเภทการประกวด

  • รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ (มี 2 รุ่นการประกวด) คือ
    - รุ่นเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)
    - รุ่นประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)
  • รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)

กำหนดระยเวลา

  • หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 20 เมษายน 2563
  • ประกาศผลการตัดสิน ที่ 1 สิงหาคม 2563 ทาง www.nsm.or.th

 

ติดต่อสอบถาม

โทร. 02 577 9999 ต่อ 1471-1472, 1476

FaLang translation system by Faboba